PROFESSIONAL SEGREGATION BY GENDER in OECD countries Cover Image
  • Offer for Individuals Only 7.00 €

SEGREGACJA ZAWODOWA WEDŁUG PŁCI w krajach OECD
PROFESSIONAL SEGREGATION BY GENDER in OECD countries

Author(s): Wiktoria Domagała
Subject(s): Social Sciences, Economy, National Economy, Sociology, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Do oryginalnych osiągnięć naukowych zaprezentowanych w monografii należy m.in. zaliczyć:skonstruowanie miernika segregacji zawodowej według płci;określenie zakresu występowania zjawiska poziomej i pionowej segregacji zawodowej według płci w krajach OECD;dokonanie kategoryzacji uwarunkowań segregacji zawodowej i budowa modelu teoretycznego uwarunkowań segregacji zawodowej według płci.z recenzji dr. hab. prof. US Wojciecha JareckiegoTemat pracy trafnie wybrany i ciekawy poznawczo. Przeprowadzone analizy teoretyczne i empiryczne posłużyły do sfomułowania rekomendacji dla polityki państwa dotyczącej wyrównywania szans kobiet oraz podejmowania takich działań, które służyć będą przeciwdziałaniu segregacji zawodowej według płci.z recenzji prof. dr hab. Walentyny KwiatkowskiejDr Wiktoria Domagała pracuje w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2016 roku realizuje projekt badawczy pt. „Nierówności płci w sferze zawodowej w krajach wysoko rozwiniętych”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Za pracę doktorską otrzymała nagrodę I stopnia w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65390-32-5
  • Page Count: 200
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish