TWO AGES. On goals in Polish foreign policy 1918–1939 and 1989–2015 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

DWIE EPOKI. O celach w polskiej polityce zagranicznej 1918–1939 i 1989–2015
TWO AGES. On goals in Polish foreign policy 1918–1939 and 1989–2015

Author(s): Andrzej Friszke, Marek Kornat, Ryszard Stemplowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Political Sciences
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Pomysł przygotowania książki porównującej cele polskiej polityki zagranicznej w czasach II RP oraz w pierwszym ćwierćwieczu III RP wydaje się równie oryginalny, co ryzykowny. Zwłaszcza, gdy jego realizacji podjęło się trzech uczonych, różniących się od siebie w istotny sposób poglądami, warsztatem naukowym, ale także pisarskim stylem. […] Rzecz jednak oczywiście nie w jednomyślności, ale w zachowaniu pewnego minimum spójności konstrukcyjnej, umożliwiającego czytelnikowi porównanie tytułowych „dwóch epok”. Cel ten udało się w moim przekonaniu w dużym stopniu osiągnąć. Otrzymaliśmy zwięzłą, syntetyczną analizę polityki zagranicznej II i III RP, która stanowi istotną nowość w polskiej literaturze naukowej.prof. dr hab. Antoni Dudek (z recenzji wydawniczej) Mamy do czynienia z innowacyjnym porównawczym studium polityki polskiej w dwóch okresach, napisanym przez trzech znakomitych historyków. Jest to unikalna praca, która powinna inspirować inne podobne próby. W dobie manipulacji historią jednym z możliwych antidotów są rzetelne studia porównawcze. Prezentowana książka wskazuje drogę do porównywania oraz zestawiania innych okresów i innych kombinacji państw […].dr hab. Przemysław Grudziński (z recenzji wydawniczej)

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-984-7
  • Page Count: 230
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish