Doctrine of Poles. Classic political philosophy in colloquial discourse Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym
Doctrine of Poles. Classic political philosophy in colloquial discourse

Author(s): Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Philosophy, Social Sciences, Political Philosophy, Social Philosophy, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Książka prezentuje pionierską, oryginalną rekonstrukcję doktryny politycznej zbiorowego podmiotu, jakim jest społeczeństwo polskie. Stanowi ona rezultat połączenia warsztatów naukowych klasycznej filozofii politycznej i współczesnej empirycznej socjologii. Oddaje poglądy i refleksje dotyczące człowieka, społeczeństwa, własności, władzy i państwa, jakie Polacy ujawniają w szeroko zakrojonych fokusowych badaniach jakościowych i w ankietowych badaniach ilościowych. Obraz przekonań, jaki się z nich wyłania, ma charakter pluralistyczny, a jednocześnie odzwierciedla silne dążenie do harmonii w postrzeganiu, porządkowaniu i przeżywaniu świata zjawisk społecznych i politycznych. Łączy w sobie głęboko zakorzenione przesłanki konserwatywne, republikańskie, właściwe katolickiej nauce społecznej, z rozwiązaniami typowymi dla klasycznego liberalizmu i demokratycznego socjalizmu.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-920-5
  • Page Count: 212
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish