FISCAL AUTONOMY and its impact on local government activities Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.00 €

AUTONOMIA FISKALNA i jej wpływ na działania samorządów
FISCAL AUTONOMY and its impact on local government activities

Author(s): Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula, Joanna Siwińska-Gorzelak, Grażyna Bukowska, Magdalena MŁOCHOWSKA
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Law on Economics, Public Finances
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Głównym celem rozważań zawartych w tej książce jest próba oceny, czy i w jaki sposób decentralizacja fiskalna wpływa na funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce na poziomie lokalnym, oraz próba zweryfikowania hipotezy zakładającej, że im większy jest stopień decentralizacji, tym większa efektywność sektora publicznego na poziomie lokalnym. Z WprowadzeniaJest to książka odznaczająca się wieloma zaletami teoretycznymi i praktycznymi. Poziom naukowy pracy jest bardzo wysoki, wyróżniający się nie tylko w skali krajowej, ale też międzynarodowej. Na tę wysoką ocenę składają się m.in. następujące cechy omawianej publikacji: (…) • Bardzo mocne osadzenie prowadzonych badań w krajowym i światowym dorobku teoretycznym, w tym metodologicznym (…).• Niezwykle bogata baza empiryczna przeprowadzonych badań. (…)• Wyniki badań mają duże walory aplikacyjne; mogą być wykorzystane do wzmacniania samorządności, poprawy ram prawnych funkcjonowania samorządów i racjonalizacji wydatków publicznych. Omawiana praca może stanowić ważny głos w dyskusji na temat centralizacji/decentralizacji kompetencji państwa, praktycznego wcielania zasad subsydiarności i demokratyzacji systemu politycznego w Polsce.z recenzji wydawniczej prof. Jerzego Wilkina

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-923-6
  • Page Count: 250
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish