Staff of the European External Action Service for Review? Balance Sheet and Conclusions from the Current HR Policy Cover Image

Personel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych do przeglądu? Bilans i wnioski z dotychczasowej polityki kadrowej
Staff of the European External Action Service for Review? Balance Sheet and Conclusions from the Current HR Policy

Author(s): Ryszarda Formuszewicz, Dorota Liszczyk
Contributor(s): Katarzyna Staniewska (Editor), Dorota Dołęgowska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Governance, Public Administration, Sociology, Theology and Religion, Labor relations, Management and complex organizations, Human Resources in Economy
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: European External Action Service; staff; personnel; human resources policy; effectiveness of personnel policy; European diplomacy; competences and skills;
Summary/Abstract: W związku ze zbliżającym się przeglądem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – zaplanowanym w 2013 r. – kwestie personelu służby, bezpośrednio przekładające się na efektywność tej struktury mogą ponownie znaleźć się w centrum uwagi. Dotychczasowa polityka kadrowa i przebieg procesu rekrutacji – na bieżąco poddawane wnikliwej ocenie ze strony państw członkowskich – spowodowały, że dysproporcje w reprezentacji obywateli członków UE wśród personelu ESDZ zostały zmniejszone, ale nie wyeliminowane. Przegląd ESDZ powinien więc stanowić okazję do dalszego poszukiwania akceptowalnych i pozwalających wyrównywać istniejące deficyty rozwiązań, tak aby w perspektywie europejska dyplomacja wyposażona była w kompetencje i umiejętności na miarę wyzwań XXI wieku.

  • E-ISBN-13: 978-83-62453-44-3
  • Page Count: 48
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish