Promotion of the Polish Economy Abroad Cover Image

Promocja Polskiej gospodarki za granicą
Promotion of the Polish Economy Abroad

Author(s): Artur Gradziuk, Patryk Kugiel, Maya Rostowska, Damian Wnukowski
Contributor(s): Marcin Zaborowski (Editor), Anna Zielińska-Rakowicz (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, National Economy, Governance, Sociology, Economic policy, International relations/trade, Economic development
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Polish economy; promotion of economy abroad; Polish government; international trade; foreign policy; Polish business;
Summary/Abstract: Polski biznes jest coraz bardziej zainteresowany współpracą z państwem w zakresie ekspansji na rynkach zagranicznych. Rząd polski, w szczególności Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) oraz Ministerstwo Gospodarki (MG), coraz aktywniej promuje Polskę oraz wspiera polskie przedsiębiorstwa na tych rynkach. Co zrobić, aby współpraca układała się jak najlepiej i była efektywna? Zagadnieniom tym poświęcona była Debata Strategiczna w sierpniu 2013 r. zorganizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz Fundację Dyplomacji Publicznej, z udziałem przedstawicieli rządu oraz liderów polskiego biznesu. Raport przygotowany przez PISM stanowi rozwinięcie najważniejszych tez i wniosków z dyskusji podczas tego spotkania. Powstał na podstawie analizy obecnego systemu promocji polskiej gospodarki za granicą i współpracy państwo–biznes, konsultacji w MSZ i MG oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw.

  • E-ISBN-13: 978-83-62453-75-7
  • Page Count: 46
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish