The Security Policy of Poland and Norway in the National, Regional and European Dimensions Cover Image

Polityka bezpieczeństwa Polski i Norwegii w wymiarze narodowym, regionalnym i europejskim
The Security Policy of Poland and Norway in the National, Regional and European Dimensions

Author(s): Marcin Terlikowski, Jakub M. Godzimirski, Krzysztof Kasianiuk, Wojciech Lorenz, Tomasz Paszewski, Marcin Andrzej Piotrowski, Pernille Rieker, Ulf Sverdrup
Contributor(s): Marcin Terlikowski (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Poland; Norway; Europe; security policy; NATO; defence; crisis management; governance;
Summary/Abstract: Pomimo dzielących Polskę i Norwegię istotnych różnic – wynikających choćby z położenia geopolitycznego oraz odmiennych potencjałów ekonomicznych i ludnościowych – oba państwa są bliskimi partnerami w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. Ich współpraca opiera się na mocnym fundamencie, utworzonym przez podobną percepcję zagrożeń dla Europy oraz dobrze zdefiniowane, wspólne dla obu krajów interesy strategiczne. Najważniejszym z nich jest utrzymanie silnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa państwom członkowskim, przede wszystkim poprzez wiarygodną zdolność do bezpośredniej obrony ich terytoriów, a dopiero w następnej kolejności przez zagraniczne operacje reagowania kryzysowego i współpracę polityczną (bezpieczeństwo kooperatywne). Właśnie w ramach NATO, a zarazem na poziomie politycznym, oba państwa współdziałają ze sobą najintensywniej, zwłaszcza w sytuacji wzrostu niestabilności europejskiego środowiska bezpieczeństwa, zapoczątkowanego konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Jednak potencjał współpracy Polski i Norwegii oraz ich wzajemnego uczenia się od siebie nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. W raporcie przeanalizowano najważniejsze problemy polskiej i norweskiej polityki bezpieczeństwa, w których rozwiązaniu mogłoby obu państwom pomóc wzajemne czerpanie ze swoich doświadczeń lub podjęcie ściślejszej współpracy. Do badań wybrano zagadnienia reprezentujące trzy podstawowe wymiary polityki bezpieczeństwa: narodowy, regionalny oraz europejski i transatlantycki; są to zarazem trzy poziomy rządzenia wyróżniane w metodologii projektu „GoodGov”.

  • E-ISBN-13: 978-83-64895-56-2
  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish