Voltaire financier Cover Image
  • Offer for Individuals Only 10.00 €

Voltaire finansista
Voltaire financier

Author(s): Leon Koźmiński
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Special Branches of Philosophy, Special Historiographies:
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Pierwsza polska edycja monografii Voltaire finansista autorstwa wybitnego ekonomisty, profesora Leona Koźmińskiego (1904–1993). Praca ta została pierwotnie wydana w 1929 roku w języku francuskim i była rozprawą doktorską, za którą Autor – jako pierwszy Polak w historii – otrzymał z wyróżnieniem doktorat des lettres na paryskiej Sorbonie. Praca powstała w wyniku kilkuletnich dogłębnych badań obejmujących nie tylko gigantyczną korespondencję Voltaire’a, ale także materiały prasowe i dokumenty publiczne z epoki, w tym publikacje ekonomiczne, na które powoływał się Voltaire.ze wstępu profesora Andrzeja K. Koźmińskiego Zarówno współcześni Voltaire’owi, jak i potomni podzielili się, jeśli chodzi o opinie na temat motywacji, jakie przyświecały pisarzowi w usilnym oraz niezwykle skutecznym zdobywaniu i pomnażaniu majątku. Monografia Leona Koźmińskiego, którą oddajemy do rąk czytelnika, przytacza niektóre z tych opinii, choć jej celem nie była gruntowna analiza tej właśnie kwestii. Autor zgadza się z tymi, którzy podkreślali, że pieniądze stanowiły dla Voltaire’a zawsze środek, narzędzie, a nie, jak to często bywa, cel sam w sobie.z przedmowy profesora Tadeusza Cegielskiego W Aneksie do książki zamieszczono skan pracy dyplomowej Leona Koźmińskiego, poświęconej działalności osiemnastowiecznego arystokraty-bankiera Antoniego Prota Potockiego.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65390-28-8
  • Page Count: 320
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish