A Country with non-Existent Unemployment. The Special Characteristics of the Czech Labour Market Cover Image

Kraj bez bezrobocia. Specyfika czeskiego rynku pracy
A Country with non-Existent Unemployment. The Special Characteristics of the Czech Labour Market

Author(s): Krzysztof Dębiec
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, National Economy, Governance, Sociology, Labor relations, Economic policy, Economic development, Human Resources in Economy
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Czech Republic; labour market; human resources; unemployment rate; workforce shortage; automation of production processes;
Summary/Abstract: Od 2016 roku Czechy mają najniższy poziom bezrobocia spośród państw UE (por. Wykres 1). W połowie 2017 roku wyprzedziły pod tym względem Japonię i znalazły się na czele zestawienia państw OECD. Sytuacja ta uderza w firmy, które szukają sposobów na niedobór pracowników. Jednym z rozwiązań jest automatyzacja procesów produkcyjnych, ale pracodawcy postulują też większą otwartość państwa na migrantów, przede wszystkim z Ukrainy. Niechętne temu są związki zawodowe, które obawiają się, że napływ pracowników z zagranicy wyhamuje tempo wzrostu płac. Jednocześnie w Czechach trwa debata o tym, na ile obecny model gospodarczy sprzyja doganianiu gospodarek zachodnich i co zrobić, aby przyspieszyć konwergencję.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-37-1
  • Page Count: 58
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish