Creating the value of a shopping centre: stakeholder perspective Cover Image

Kreowanie wartości centrum handlowego. Perspektywa interesariuszy
Creating the value of a shopping centre: stakeholder perspective

Author(s): Jan Mikołajczyk
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: centrum handlowe;wartość;marketing;interesariusze centrum handlowego;Manufaktura w Łodzi;Galeria Krakowska;Stary Browar w Poznaniu;
Summary/Abstract: Centra handlowe w relatywnie krótkim czasie stały się istotnym ogniwem handlu detalicznego w Polsce. Są miejscem generującym nowoczesne technologie i metody obsługi klientów oraz miejscem wprowadzania wielu innowacji marketingowych. Głównym celem monografii jest opracowanie modelu badania interesariuszy centrum handlowego oraz jego empiryczne zweryfikowanie. W szczególności dotyczy to oceny wartości wybranych centrów handlowych przez ich kluczowych interesariuszy, w oparciu o model badawczy i zestaw czynników opracowany przez autora. Autor przebadał 304 właścicieli i zarządców centrów handlowych w Polsce (wszystkie galerie handlowe w Polsce); 315 najemców powierzchni w 21 centrach handlowych; 1200 klientów w 12 centrach handlowych. Przedstawił następujące studia przypadków: Manufaktura w Łodzi, Galeria Krakowska, Stary Browar w Poznaniu.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-694-1
  • Page Count: 276
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish