On ownership and its contemporary functions Cover Image
  • Offer for Individuals Only 6.50 €

O prawie własności i jego współczesnych funkcjach
On ownership and its contemporary functions

Author(s): Pańko Walerian
Contributor(s): Teresa Kurowska (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Law on Economics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: ownership
Summary/Abstract: Prace polskiego agrarysty i cywilisty Profesora Waleriana Pańki zachowują do dziś swoją aktualność i cieszą się nieustanym zainteresowaniem doktryny prawa rolnego i prawa cywilnego. Do fundamentalnych dzieł naukowych należą monografie: "Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne" (1974) oraz "O prawie własności i jego współczesnych funkcjach" (1984). W prezentowanej publikacji przedrukowano tę ostatnią pozycję, którą wzbogacono o wstęp, wykaz publikacji Profesora oraz jego tekst: "Ład przestrzenny i ekologiczny wsi i rolnictwa (tezy)" (1993), a także komentarz tego tekstu autorstwa Teresy Kurowskiej.„Monografia "O prawie własności i jego współczesnych funkcjach" jest owocem badań prawno-porównawczych, które umożliwił pobyt stypendialny w Instituto di Diritto Agrario we Florencji oraz pobyty w charakterze visiting profesor na uniwersytetach w Rzymie, Padwie, Mediolanie, Ferrarze. […] Profesor przedstawił w niej syntetyczne opracowanie teorii własności nawiązującej do realiów współczesności, co doprowadziło do przewartościowania wielu obiegowych pojęć w nauce prawa. […] Profesor Walerian Pańko podkreślał, że w prawie właściciela tkwi niezwykle ważny element, jakim jest monopol w zakresie władztwa nad konkretną rzeczą (konkretnym mieniem) zapewniający możliwość efektywnego gospodarowania, ale widział jednocześnie wiele ograniczeń wynikających z obowiązków właściciela wobec społeczeństwa. Wyrazem jego przemyśleń jest oryginalna koncepcja »domniemania generalnej kompetencji« (właściciela) jako istoty prawa własności”.

  • E-ISBN-13: 978-83-8012-877-4
  • Page Count: 276
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish