Sick times Cover Image

Bolesna vremena
Sick times

Author(s): Milan Gavrović
Subject(s): History, Political history, Social history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, WW II and following years (1940 - 1949), Transformation Period (1990 - 2010), Fascism, Nazism and WW II, Post-Communist Transformation, Wars in Jugoslavia
Published by: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Keywords: war crimes in Croatia; media and war; Croatian War of Independence; war in Yugoslavia; ethnic cleansing;
Summary/Abstract: Moto za ovu knjigu preuzeo sam od »Duhovne republike Zicer«, osnovane u klubu Zicer u Novom Sadu još godine 1992. s ciljem da spriječi mobilizaciju za rat koji se vodio u Hrvatskoj. Jugoslavija je tada već bila raskomadana, bile su prekinute komunikacije između novih država, a sve informacije strogo kontrolirane i cenzurirane. Tako sam za tu »republiku«, koja je bila dio širokog antiratnog pokreta u Vojvodini, doznao tek u ljeto 2014. iz tjednika Novosti, koji je prenio dio teksta iz projeka »Living Together« (Živjeti zajedno), financiranog od Europske unije. Naravno, patetična optužba tog mota nije sasvim pravedna, točnije, ne odnosi se na sve ljude. Nasilje, zločini i laži proizveli su kolektivnu paranoju, a nacionalizam je jedan od njenih najstrašnijih oblika. Osim toga čini se kako je u prirodi čovjeka da kao normalna prihvaća pravila uspostavljena u sredini u kojoj živi, iako se ona ponekad mijenjaju nevjerojatnom brzinom. Dra-matičan primjer je njemačka zdravstvena služba koja je već na početku Hitlerove vladavine, /kao normalni dio brige o zdravlju nacije, prihvatila kastraciju svakog tko je bio proglašen psihičkim bolesnikom. Ponašanje mnogih ljudi kod nas, u proteklih četvrt stoljeća, slijedilo je isti obrazac. Ali za one koji se smatraju mislećim dijelom nacije i koji su imali prilike govoriti, gornji moto ima punu vrijednost. Nije zanemariv ni broj onih koji su toga bili svjesni, a nisu šutjeli, iako su bili izloženi raznim pritiscima i šikaniranjima. Istovremeno su vladari novih država počeli kontrolirati sve medije i javne tribine na kojima su postali dobrodošli samo zagovornici nacionalističke mržnje.

  • Print-ISBN-13: 978-953-7442-30-9
  • Page Count: 502
  • Publication Year: 2016
  • Language: Croatian