Organized forced evictions of Serbs from NDH Cover Image

Organizirana prisilna iseljavanja Srba iz NDH
Organized forced evictions of Serbs from NDH

Author(s): Filip Škiljan
Subject(s): History, Social Sciences, Sociology, Political history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Studies in violence and power, Victimology, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II, Migration Studies
Published by: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Keywords: Independent State of Croatia; organized evictions of Serbs from Independent State of Croatia; Independent State of Croatia;
Summary/Abstract: Imperijalne težnje Trećeg Reicha i Italije bile su pokretač Drugog svjetskog rata, a ideološku orkestraciju činili su rasna teorija, »evolucijski opravdavana« borba za životni prostor i anti-boljševizam. Emocionalni naboj davali su osvetoljubivost i želja za revanšizmom prema pobjednicima iz Prvog svjetskog rata te tradicionalni kršćanski antisemitizam. Europa se politički trebala vrtiti oko osovine Berlin–Rim, a činile bi je još neutralne i profašističke države te satelitske države ograničenog suvereniteta. Pored Židova i Roma, u Europi su rasno inferiornima smatrani i Slaveni općenito, posebno Česi, Poljaci, Rusi i Slovenci jer su ujedno bili i smetnja realizaciji njemačkog Lebensrauma. Rusi i Poljaci su tako, uz Židove, brojčano najveće žrtve nacističke projekcije Trećeg Reicha. Svima njima sudbinu je određivala nacistička genocidna ideologija superiornog arijevstva kao pogonskog goriva njemačkog imperijalističkog plana koji je u njima vidio samo biološki potencijal za ropsku eksploataciju.

  • Print-ISBN-13: 978-953-7442-13-2
  • Page Count: 329
  • Publication Year: 2014
  • Language: Croatian