Cultural and historical monuments of Banija with an overview of history Banija from prehistory to 1881. Cover Image

Kulturno – historijski spomenici Banije s pregledom povijesti Banije od prapovijesti do 1881.
Cultural and historical monuments of Banija with an overview of history Banija from prehistory to 1881.

Author(s): Filip Škiljan
Subject(s): History, Cultural history, Local History / Microhistory, Ancient World, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today)
Published by: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Keywords: Banija; cultural monuments; historical monuments;history of Banija
Summary/Abstract: Područje Banije određeno je rijekama Savom, Unom i Kupom na sjeveru, istoku i jugu te granicom prema Bosni i Hercegovini na jugozapadu, dok je zapadna granica prema Kordunu sve do današnjih dana neodređena. Baniju na sjeveru rijeka Kupa dijeli od Pokuplja, na istoku je rijeka Sava dijeli od Posavine, a na jugu rijeka Una od Bosanske krajine. Granica Banije prema Kordunu mijenjala se tijekom stoljeća. Na jednoj karti iz 1806. godine granica Banije i Korduna bila je označena kao granica slunjske i glinske regimente, a ta je međa išla od Banske Selnice na rijeci Kupi, zapadno od Sjeničaka i Slavskog Polja, preko vrha Petrove gore do granice s Osmanlijskim Carstvom. Ista međa je ucrtana i na geološkoj karti I. banske regimente. Prema takvoj podjeli, koju i neki političari i znanstvenici smatraju i danas pravilnom, i područje nekadašanje općine Vrginmost, a danas općina Lasinja, Gvozd i Topusko, pripadalo bi području Banije. Osim toga, i istočni dio današnjeg područja grada Karlovca (Sjeničak) smatrao bi se Banijom. Ipak, prema podjelama koje su ustaljene nakon Drugog svjetskog rata, a prema kojima kotar Vrginmost pripada karlovačkom području, Kordun je proširio svoje granice na račun Banije sve do desetak kilometara zapadno od Gline, pa je banijskom kraju preostalo područje današnje Gline, Petrinje, Dvora, Sunje, Kostajnice, Dubice, Kukuruzara, Majura, južnog dijela gradskog područja Siska (Komarevo) i zapadnog dijela općine Jasenovac (sela Uštica, Višnjica i Tanac koja se nalaze između Une i Save u takozvanom "Trokutu").

  • Print-ISBN-13: 978-953-7442-04-0
  • Page Count: 167
  • Publication Year: 2008
  • Language: Croatian