Žumberak's Uskoks Cover Image

Žumberački uskoci - unijačenje i odnarođivanje
Žumberak's Uskoks

Author(s): Dragan Vukšić
Subject(s): History, Social Sciences, Sociology, Ethnohistory, Military history, Political history, Modern Age, Demography and human biology, Ethnic Minorities Studies
Published by: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Keywords: Žumberak; Uskoks; Ottoman Empire; Vlachs; migration of Serbs in Croatia;
Summary/Abstract: Kad je reč o seobama žumberačkih uskoka, na prvi pogled se čini da o tome postoji obilje istorijskih dokumenata i da je taj deo prošlosti Žumberčana jasan. Međutim, kad se problemu priđe istraživački precizno i sa željom da čitalac dobije jasnu sliku o toku i problemima prilikom doseljavanja, dolazi se do zaključka da, ipak, nema dovoljno podataka, barem ne o trećoj i četvrtoj seobi. Zatim, autori se pozivaju uglavnom na iste izvore, ali ih različito koriste, navodeći samo ono šta oni smatraju značajnim i što žele da naglase, odnosno šta od njih očekuje »poručilac«. Posledica su značajne razlike u tumačenju da li se i kada nešto dogodilo i kako se dogodilo? Znamo da »istoriju pišu pobednici« i da su žumberački uskoci i njihovo doseljavanje vekovima bili »pod lupom« raznih pobednika i njihove politike te da su »pobednici« različito gledali na žumberačke uskoke pa i na njihovo doseljavanje. Surova istorijska stvarnost uticala je da su Žumberčani morali da vode računa ne samo o tome ko su »aktuelni« pobednici nego i ko će da pobedi u narednom periodu i kakvi će da budu ti budući pobednici.

  • Print-ISBN-13: 978-953-7442-23-1
  • Page Count: 506
  • Publication Year: 2015
  • Language: Croatian