Legal nature and withholding agent’ role of tax collection (in particular in the light of articles 84 and 31 sec. 3 of the Constitution) Cover Image
  • Regular Price 13.00 €

Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika w szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji
Legal nature and withholding agent’ role of tax collection (in particular in the light of articles 84 and 31 sec. 3 of the Constitution)

Author(s): Magdalena Budziarek
Subject(s): Constitutional Law, Law on Economics, Public Finances
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: withholding agent; non-monetary burden and public benefit; principle of proportionality; tax collection; tax liability; poborca; dzierżawca; podatek; płatnik; ordynacja podatkowa
Summary/Abstract: The dissertation is devoted to the legal character and the role of the withholding agent in tax collection (in particular in the light of Articles 84 and 31 sec. 3 of the Constitution). The purpose of the research conducted as part of the dissertation was – firstly – to determine the characteristics of the withholding agent’s major institutions, which were given the most attention, and – secondly ‒ to determine the proper relationship between the withholding agent’s duties and the payer's obligations, and thus the proper way of regulating his duties. //Monografia dotyczy istoty i charakteru prawnego obowiązków płatniczych. Mimo iż instytucji płatnika poświęcono w doktrynie wiele uwagi, poza zakresem zainteresowania nauki prawa podatkowego pozostała kwestia swobody, a wręcz dowolności ustawodawcy w nakładaniu obowiązków płatniczych na kolejne kategorie podmiotów czy też kwestie uciążliwości obowiązków płatnika oraz „stopnia” dolegliwości jego odpowiedzialności. Nie dostrzegano, że obecnie pozycja płatnika jest w istocie zrównana z pozycją podatnika, choć ich obowiązki na gruncie art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przedmiot odpowiedzialności są inne. Doniosłość tych kwestii - w powiązaniu z powszechnością i powtarzalnością powstawania obowiązków płatnika - uzasadniały podjęcie nowych badań instytucji płatnika. Publikacja jest adresowana nie tylko do pracodawców, podmiotów wypłacających należności podlegające opodatkowaniu PIT i CIT, notariuszy, organów egzekucyjnych, komorników sądowych, lecz także do doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych prowadzących sprawy związane z wykonywaniem obowiązków płatniczych.

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-307-6
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-306-9
  • Page Count: 234
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish