Scenography of War - New Trips to Bosnia and Serbia Cover Image

Scenografija rata – Nova putovanja u Bosnu i Srbiju
Scenography of War - New Trips to Bosnia and Serbia

Author(s): Jens-Martin Eriksen, Frederik Stjernfelt
Contributor(s): Sonja Biserko (Editor), Predrag Crnković (Translator)
Subject(s): Politics, History, Social Sciences, Media studies, Communication studies, Sociology, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Nationalism Studies, Transformation Period (1990 - 2010), Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: war; Serbia; Bosnia and Herzegovina; nationalism; media; Memorandum; Srebrenica; war crime; Alija Izetbegović; Ante Marković; nation building;
Summary/Abstract: Ova knjiga je nastala tokom dramatičnih godina za srpsku politiku. U martu 2003. ubijen je premijer Đinđić – sve ukazuje na to da je ubica poticao iz „Crvenih beretki“ pod komandom Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući njihove kontaktie u beogradskoj mafiji – pri čemu su možda bili uključeni i veći delovi državnog aparata. Posle više predsedničkih izbora bez rezultata, zbog premalog odziva birača, parlamentarni izbori od 28. decembra 2003. bili su iznenađenje za one koji su mislili da je Srbija na putu normalizacije. Pobednici su bile stranke koje su podržavale ranijeg predsednika Miloševića i još radikalnijeg Vojislava Šešelja – iako su obojica sedeli na optuženičkoj klupi u Hagu. Šešeljeva radikalna stranka postala je najjača, sa 28% glasova – i jedino ju je koalicija četnika, monarhista, liberalnih reformskih ekonomista i prethodnog predsednika, levičarskog nacionaliste Koštunice, sprečila da preuzme vlast; Koštunica se, pak, isključivo zahvaljujući goroj alternativi, predstavljao kao umeren.

  • Print-ISBN-13: 978-86-7208-164-0
  • Page Count: 313
  • Publication Year: 2010
  • Language: Serbian