The Only Certainty is Change Cover Image

Jediná jistota je změna
The Only Certainty is Change

Autoethnography On a Transgender Topic

Author(s): Adam Wiesner
Contributor(s): Gabriela Kiliánová (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Individual Psychology, Psychology of Self, Methodology and research technology, Studies in violence and power, Health and medicine and law, Social Norms / Social Control, Identity of Collectives
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Autoethnography; Transgender; Trans Rights; Non-binary; Transition; LGBTQ;
Summary/Abstract: Autor majstrovsky využíva vedomú a silnú reflexivitu na všetky aspekty a fázy svojho skúmania. Zároveň poskytuje kultivovaný a znalosťami podložený ponor do prežívania rodovo nebinárneho človeka, prezentovaný a prítomný v celom texte. (prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc) Kniha zaujímavým spôsobom prepojuje tri dimenzie situovanosti autora (vedca, aktivistu a človeka v procese tranzície). Táto špecifická situovanosť a pozicionalita je zároveň systematicky a citlivo reflektovaná v celom procese výskumu (interakcie so skúmanými). Preto sa domnievam, že táto kniha má aj vzdelávací rozmer - môže slúžiť ako metodologická učebnica autoetnografie pre odbory, ako sú sociálna antropológia či sociológia. (Mgr. Petra Ezzeddine, PhD)

  • E-ISBN-13: 978-80-224-1622-1
  • Print-ISBN-13: 978-80-224-1622-1
  • Page Count: 216
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech