The evolution of supply chains Cover Image

Ewolucja łańcuchów dostaw
The evolution of supply chains

Author(s): Maciej Szymczak
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Transport / Logistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: zarządzanie łańcuchem dostaw;doskonalenie łańcuchów dostaw;dojrzałość łańcuchów dostaw;sieci dostaw;supply chain management;supply chain excellence;supply chain maturity;supply networks;
Summary/Abstract: Łańcuchy dostaw wpisały się we współczesną gospodarkę. Stanowią one niezwykle istotny poziom analizy ekonomicznej. Obecnie obserwuje się zachodzące z dużą intensywnością procesy ewolucyjne w tych strukturach kooperacyjnych. Ich efektem są nowe modele biznesowe i nowe formy działania. Podjęty w pracy zasadniczy problem badawczy sprowadza się do pytania o przyczyny i kierunki ewolucji łańcuchów dostaw. W pracy zidentyfikowano oraz usystematyzowano główne i najbardziej widoczne kierunki tego procesu. Wskazano także kompleksowe metodyki modelowania procesu zmian organizacyjnych oraz narzędzia diagnostyczne, a także rozwiązania w obszarze technologii informacyjnych o największym potencjale z perspektywy ewolucji łańcuchów dostaw. Praca ma charakter studium teoretycznego, zawarte są w niej jednak liczne odwołania do praktyki funkcjonowania łańcuchów dostaw.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-866-2
  • Page Count: 186
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish