Women in the labor market: reality and perspectives Cover Image

Ženy na trhu práce: realita a perspektivy
Women in the labor market: reality and perspectives

Author(s): Alexandra Jachanová Doleželová
Contributor(s): Kateřina Machovcová (Editor), Lucie Kolářová (Editor), Kamila Švehlová (Editor), Anna Valouchová (Translator), Kamila Švehlová (Translator), Tereza Hornová (Translator)
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Labor relations, Social development, Social differentiation, Family and social welfare, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Gender studies; gender equality; equal opportunities; labour market; human resources; equality in labour market; employment of women; women in labour market; gender mainstreaming; gender sensitivity; women's rights; discrimination;
Summary/Abstract: Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou se vám dostává publikace Ženy na trhu práce: realita a perspektivy, která vznikla v rámci projektu Připraveni na gender mainstreaming – citlivé překonávání hranic s ohledem na gender. Prostřednictvím vzdělávacích a informačních aktivit podporuje aplikaci gender mainstreamingu a umožňujeme výměnu zkušeností mezi evropskými státy. Publikace navazuje na konferenci Perspektiva žen na trhu práce, která se konala pod záštitou poslankyně Kateřiny Jacques v říjnu 2007 v Praze. Cílem je kritické zhodnocení pozice žen na trhu práce, poukázání na přetrvávající nerovnosti a zamyšlení nad budoucností. Uvědomujeme si, že je třeba zhodnotit uplatňování politik na podporu rovného zacházení, které při neinformovaném uplatnění mohou namísto rovnosti upevňovat genderové stereotypy. Předkládané texty neslouží pouze osobám v rozhodovacích pozicích, jsou i výzvou k vzájemné ženské solidaritě, jejíž nedostatek často naplňování principů rovnosti brání. I proto jsme se rozhodli, některé naše aktivity zaměřit především na ženy. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-23-0
  • Page Count: 63
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech
Úvodem: Vladimír Špidla

Úvodem: Vladimír Špidla
(-)

Úvodem: Kateřina Jacques

Úvodem: Kateřina Jacques
(-)

Úvodem: Agniezska Rochon

Úvodem: Agniezska Rochon
(-)

Ženy a trh práce – Polsko, Česká republika a Slovenská republika

Ženy a trh práce – Polsko, Česká republika a Slovenská republika
(-)

Perspektiva žen na trhu práce

Perspektiva žen na trhu práce
(-)

Flexijistota – flexibilita prostřednictvím zabezpečení

Flexijistota – flexibilita prostřednictvím zabezpečení
(-)

Analýza dopadů přerušení účasti na trhu práce z důvodu péče o děti na další kariéru žen v České republice

Analýza dopadů přerušení účasti na trhu práce z důvodu péče o děti na další kariéru žen v České republice
(-)

Jak být dobrou matkou – strategie kombinace práce a rodiny a hegemonický diskurz mateřství

Jak být dobrou matkou – strategie kombinace práce a rodiny a hegemonický diskurz mateřství
(-)

Flexibilní pracovní modely a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem v Estonsku

Flexibilní pracovní modely a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem v Estonsku
(-)

Věda jako profese: vědkyně na akademické dráze

Věda jako profese: vědkyně na akademické dráze
(-)

Analýza médií: rodové stereotypy v pozadí argumentácie rovnosti

Analýza médií: rodové stereotypy v pozadí argumentácie rovnosti
(-)

Slepé a neviditelné: diskriminace žen na pracovištích – mužská tvář odborových organizací

Slepé a neviditelné: diskriminace žen na pracovištích – mužská tvář odborových organizací
(-)

Práce a pracovní síla v informační společnosti: příležitosti a výzvy pro lidská práva žen

Práce a pracovní síla v informační společnosti: příležitosti a výzvy pro lidská práva žen
(-)