Women in the labor market: reality and perspectives Cover Image

Ženy na trhu práce: realita a perspektivy
Women in the labor market: reality and perspectives

Author(s): Alexandra Jachanová Doleželová
Contributor(s): Kateřina Machovcová (Editor), Lucie Kolářová (Editor), Kamila Švehlová (Editor), Anna Valouchová (Translator), Kamila Švehlová (Translator), Tereza Hornová (Translator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Labor relations, Social development, Social differentiation, Family and social welfare, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Gender studies; gender equality; equal opportunities; labour market; human resources; equality in labour market; employment of women; women in labour market; gender mainstreaming; gender sensitivity; women's rights; discrimination;
Summary/Abstract: Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou se vám dostává publikace Ženy na trhu práce: realita a perspektivy, která vznikla v rámci projektu Připraveni na gender mainstreaming – citlivé překonávání hranic s ohledem na gender. Prostřednictvím vzdělávacích a informačních aktivit podporuje aplikaci gender mainstreamingu a umožňujeme výměnu zkušeností mezi evropskými státy. Publikace navazuje na konferenci Perspektiva žen na trhu práce, která se konala pod záštitou poslankyně Kateřiny Jacques v říjnu 2007 v Praze. Cílem je kritické zhodnocení pozice žen na trhu práce, poukázání na přetrvávající nerovnosti a zamyšlení nad budoucností. Uvědomujeme si, že je třeba zhodnotit uplatňování politik na podporu rovného zacházení, které při neinformovaném uplatnění mohou namísto rovnosti upevňovat genderové stereotypy. Předkládané texty neslouží pouze osobám v rozhodovacích pozicích, jsou i výzvou k vzájemné ženské solidaritě, jejíž nedostatek často naplňování principů rovnosti brání. I proto jsme se rozhodli, některé naše aktivity zaměřit především na ženy. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-23-0
  • Page Count: 63
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech
Úvodem: Vladimír Špidla

Úvodem: Vladimír Špidla
(-)

Úvodem: Kateřina Jacques

Úvodem: Kateřina Jacques
(-)

Úvodem: Agniezska Rochon

Úvodem: Agniezska Rochon
(-)

Ženy a trh práce – Polsko, Česká republika a Slovenská republika

Ženy a trh práce – Polsko, Česká republika a Slovenská republika
(-)

Perspektiva žen na trhu práce

Perspektiva žen na trhu práce
(-)

Flexijistota – flexibilita prostřednictvím zabezpečení

Flexijistota – flexibilita prostřednictvím zabezpečení
(-)

Analýza dopadů přerušení účasti na trhu práce z důvodu péče o děti na další kariéru žen v České republice

Analýza dopadů přerušení účasti na trhu práce z důvodu péče o děti na další kariéru žen v České republice
(-)

Jak být dobrou matkou – strategie kombinace práce a rodiny a hegemonický diskurz mateřství

Jak být dobrou matkou – strategie kombinace práce a rodiny a hegemonický diskurz mateřství
(-)

Flexibilní pracovní modely a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem v Estonsku

Flexibilní pracovní modely a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem v Estonsku
(-)

Věda jako profese: vědkyně na akademické dráze

Věda jako profese: vědkyně na akademické dráze
(-)

Analýza médií: rodové stereotypy v pozadí argumentácie rovnosti

Analýza médií: rodové stereotypy v pozadí argumentácie rovnosti
(-)

Slepé a neviditelné: diskriminace žen na pracovištích – mužská tvář odborových organizací

Slepé a neviditelné: diskriminace žen na pracovištích – mužská tvář odborových organizací
(-)

Práce a pracovní síla v informační společnosti: příležitosti a výzvy pro lidská práva žen

Práce a pracovní síla v informační společnosti: příležitosti a výzvy pro lidská práva žen
(-)