There is power in diversity. Diversity of (not only) religion in corporate practice Cover Image

V rozmanitosti je síla. Diverzita (nejen) náboženského vyznání ve firemní praxi
There is power in diversity. Diversity of (not only) religion in corporate practice

Author(s): Kateřina Machovcová, Markéta Štěpánová
Contributor(s): Marek Kukla (Illustrator), Dora Dutková (Illustrator), Hana Štěpánová (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Business Economy / Management, Sociology, Theology and Religion, Labor relations, Social development, Social differentiation, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research, Sociology of Religion
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Diversity; corporate diversity; human resources; equality; equal opportunities; religious diversity; workplace; traditional Muslim communities; labour market; discrimination;
Summary/Abstract: Společnost je různorodá, a to hned z několika hledisek. Ať už se bavíme o pohlaví, věku, zdraví, etnickém či náboženském vyznání, politické příslušnosti, lidé jsou různí. Některé z charakteristik si svobodně volíme, s některými se rodíme, tak či onak bychom za ně neměli být potrestaní pouze z toho důvodu, že se možná v daný okamžik odlišujeme od většiny. Třeba tím, že máme více dětí, než je běžné, nebo nezvyklé náboženské vyznání. Prvotním dojmem při setkání s něčím novým, neznámým, občas bývá obava. Bojíme se, že to, co neznáme, by nás mohlo nějak omezovat. Aniž bychom měli nějakou zkušenost, apriori zavíráme dveře před něčím, co neznáme. Touto publikací otevíráme téma diverzity a rovnosti šancí, specifickou pozornost věnujeme náboženské rozmanitosti. Chtěli bychom přispět k zamyšlení ještě před pomyslným zavřením dveří. Znakem svobodné společnosti je možnost veřejné diskuze. Díky diskuzi přicházíme na to, jak obohacující je uvědomovat si odlišné perspektivy a potřeby, a setkáváme se s novými pohledy na věc. V době, kdy se Česká republika z izolované totalitní země typické spíš emigrací posunula přes tranzitní stát směrem na západ k zemi s narůstajícím podílem migrantů a migrantek, je potřeba reagovat na to, co s sebou taková proměna přináší. Vzedmutá vlna odporu vůči v Česku málo zastoupenému náboženství islámu je jedním z důvodů, proč je potřeba, aby vycházely publikace jako je ta, kterou právě držíte v rukou. K tématu se snažíme přistoupit z pohledu zaměstnavatele a nabídnout konstruktivní pohled na to, jak s diverzitou na pracovišti pracovat tak, aby byla přínosem a vedla ke spolupráci a respektu, namísto primitivního vymezování se. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-50-6
  • Page Count: 32
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech