Beneath the surface: facts and myths about rape Cover Image

Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění
Beneath the surface: facts and myths about rape

Author(s): Kristýna Ciprová, Klára Cozlová, Jitka Čechová, Sigþrúður Guðmundsdóttir, Barbara Havelková, Tereza Hendlová, Hana Jandová, Lukáš Sedláček
Contributor(s): Kristýna Ciprová (Editor), Tereza Kynčlová (Translator), Radek Švarc (Illustrator)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Sociology, Criminology, Studies in violence and power, Family and social welfare, Victimology, Sociology of Law
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Rape; sexual violence; rape victims; gender studies; men and women; offenders and victims; power and domination; legal framework; criminal law; prosecution; criminology; victimology; support for rape victims;
Summary/Abstract: Vážené čtenářky, vážení čtenáři, znásilnění/sexuální násilí je ze své povahy nesmírně destruktivní čin, který však zůstává stále velmi rozšířený: každá čtvrtá žena a přibližně každý desátý muž se ve svém životě setká se sexuálním násilím. Tato alarmující čísla zdůrazňují nutnost věnovat znásilnění pozornost, a to komplexním způsobem. Bohužel problematika znásilnění zůstává z převážné většiny „pod hladinou“ – nezřetelná, nejasná, zahalená mýty a stereotypy. Tato publikace si klade za cíl pod tuto hladinu nahlédnout, rozčeřit stojaté vody a zkoumat problematiku znásilnění z různých úhlů. Texty v této publikaci proto pokrývají široké spektrum témat: právní úpravu znásilnění, zobrazení znásilnění v médiích, znásilnění seniorů a seniorek nebo vzdělávání policistů a policistek v oblasti práce s oběťmi znásilnění. Publikace dále přináší shrnutí výsledků Analýzy stavu pomoci obětem znásilnění v České republice, kterou realizovalo občanské sdružení Persefona v rámci projektu Stop znásilnění: program ochrany práv obětí znásilnění. V závěru publikace nabízíme také pohled na problematiku znásilnění v islandském kontextu. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-31-5
  • Page Count: 80
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech
Znásilnění: kontextuální úvod

Znásilnění: kontextuální úvod
(-)

Znásilnění: několik úvah nad právní úpravou

Znásilnění: několik úvah nad právní úpravou
(-)

Analýza mediálního diskurzu MF Dnes o znásilnění

Analýza mediálního diskurzu MF Dnes o znásilnění
(-)

Dilema věř, nebo pochybuj: Problematika vzdělávání policistů a policistek v oblasti práce s obětí znásilnění

Dilema věř, nebo pochybuj: Problematika vzdělávání policistů a policistek v oblasti práce s obětí znásilnění
(-)

Znásilnění v seniorském věku

Znásilnění v seniorském věku
(-)

Bílá místa v péči o oběti trestného činu znásilnění: shrnutí výstupů analýzy stavu pomoci obětem znásilnění

Bílá místa v péči o oběti trestného činu znásilnění: shrnutí výstupů analýzy stavu pomoci obětem znásilnění
(-)

Island: úvod do legislativy a schémata podpor y obětí znásilnění

Island: úvod do legislativy a schémata podpor y obětí znásilnění
(-)

Bibliografie

Bibliografie
(Bibliography)