Take care and we´ll decieve you: report on unpaid work in the Czech Republic Cover Image

Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR
Take care and we´ll decieve you: report on unpaid work in the Czech Republic

Author(s): Petra Ezzeddine, Miluš Kotišová, Radka Dudová, Pavla Redlová, Zuzana Uhde, Marta Vohlídalová, Alena Wagnerová, Lada Wichterlová
Contributor(s): Magdalena Hornová (Editor), Zdeněk Robin Scholze (Illustrator), Alena Králíková (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Sociology, Labor relations, Social development, Social differentiation, Family and social welfare, Social Norms / Social Control, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Unpaid work; housework; family care; childcare, gender studies; gender equality; women in labour market; social status of women; equal opportunities; employment of women; housewives;
Summary/Abstract: Hrubé podcenění komplexu činností souvisejících s různými formami péče a starosti o druhé, od placených pečovatelských služeb po práci v rodině a při výchově dětí, náleží k notorickým nedostatkům ekonomie industriální společnosti. Kritika tohoto podcenění daného tím, že jako produktivní práce a práce vůbec je uznávána jen ta činnost, která se realizuje prodejem lidské pracovní síly na trhu práce, regulujícím její monetární ocenění, má dlouhou tradici. Již před 180 lety upozorňoval německý ekonom Friedrich List na absurditu skutečnosti, že chovem vepřů je možné se uživit, ale výchovou dětí a starostí o rodinu nikoliv. Přes tuto kritiku a již desetiletí s různou intenzitou vedený diskurs iniciovaný druhým ženským hnutím se na skutečnosti, že práce vykonávané mimo pracovní trh nejsou zahrnuty do výpočtů hrubého hospodářského produktu společnosti, dosud nic nezměnilo. A to i přesto, že existují návrhy, jakým způsobem by se tyto činnosti daly vyčíslit a do výpočtu hrubého produktu zahrnout. V praxi tento neuspokojivý stav například znamená, že výkon dobře fungující rodiny, která se při výchově svých dětí obejde bez porady sociálních služeb a psychologů, se v hrubém společenském produktu neobjeví. Špatně fungující rodina, která tyto služby potřebuje, ale přispívá ke zvýšení hospodářských výsledků společnosti, protože tyto služby se realizují prostřednictvím trhu a v brutosociálním produktu se tedy odrazí. Objem neplacené práce je přitom v industriální společnosti obrovský. Podle některých výpočtů na jednu hodinu práce placené připadají dvě hodiny práce neplacené. Podle jiných tu jde o vztah jedna ku jedné, podle dalších dokonce o 28 % přesahuje počet hodin placených. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-45-2
  • Page Count: 82
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech
Předmluva

Předmluva
(-)

Úvodem

Úvodem
(-)

Od sociálních konfliktů ke společnosti péče

Od sociálních konfliktů ke společnosti péče
(-)

Společnost nedostatkových peněz a marginalizace péče aneb Jaké peníze, taková společnost

Společnost nedostatkových peněz a marginalizace péče aneb Jaké peníze, taková společnost
(-)

Muži, ženy a neplacená práce v domácnosti v číslech

Muži, ženy a neplacená práce v domácnosti v číslech
(-)

Neplacená práce a reformy důchodového systému

Neplacená práce a reformy důchodového systému
(-)

Stáří, péče a migrace

Stáří, péče a migrace
(-)

Chůvou od narození? Reprezentace filipínských hospodyň prostřednictvím agentur práce a médií v Česku

Chůvou od narození? Reprezentace filipínských hospodyň prostřednictvím agentur práce a médií v Česku
(-)