Costs and benefits of equal opportunities for women and men. Proceedings Cover Image

Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže. Sborník textů
Costs and benefits of equal opportunities for women and men. Proceedings

Author(s): Nina Bosničová, Helena Skálová, Lada Wichterlová
Contributor(s): Kateřina Machovcová (Editor), Lenka Jehlíková (Illustrator), Lucie Kolářová (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Business Economy / Management, Sociology, Labor relations, Preschool education, Social development, Family and social welfare, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Human resources management; parental leave; maternity leave; childcare; family policy; company management; employees' satisfaction; flexible working arrangements; flexibility; preschool; kindergarten in company; employees' children; gender studies;
Summary/Abstract: Populární názor tvrdí, že rovné příležitosti žen a mužů jsou jakýmsi nadstandardem, v rámci kterého si zaměstnavatel může dovolit zabývat se někým, kdo má „speciální potřeby“, přičemž je přece jasné, že se mu to nemůže vyplatit, a je vůbec diskutabilní, zda by to měl řešit, je-li to na úkor jeho hlavní činnosti… Úplně s tím nesouhlasíme, a proto jsme se rozhodli zapátrat a najít různé příklady a praktické studie, které by zhodnotily náklady a zisky uplatňování politiky rovných příležitostí, ukázaly toto téma v širším kontextu a také, jak se podpora rovnosti může vyplatit. Oslovili jsme různé fi rmy, nalezli zajímavé materiály a vše, co se nám podařilo získat, naleznete v publikaci, kterou právě držíte v rukou. Předložené příklady pokrývají celou řadu sektorů a typů zaměstnavatelů, včetně výroby (LINET, Key Plastics) či maloobchodu (dm drogerie), tradičně jsou však silně zastoupeny fi rmy z fi nanční oblasti, které se problematice věnují dlouhodobě a komplexně (Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz). Tyto texty doplňují relevantní studie týkající se tématu nákladů a zisků rovných příležitostí pro ženy. Kniha má charakter sborníku, jednotlivé příspěvky mají tedy své autory a autorky, kteří se s vámi podělí o svoje zkušenosti z praxe a názory na uplatňování genderové rovnosti. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-42-1
  • Page Count: 67
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech
Kolik stojí odchody zaměstnaných

Kolik stojí odchody zaměstnaných
(-)

Vliv žen ve vedení na obchodní výsledky

Vliv žen ve vedení na obchodní výsledky
(-)

Flexibilní formy práce: Produktivita, ziskovost

Flexibilní formy práce: Produktivita, ziskovost
(-)

Školka už není problém (Vítkovická nemocnice)

Školka už není problém (Vítkovická nemocnice)
(-)

Pracující matky jako nástroj rozvoje firem

Pracující matky jako nástroj rozvoje firem
(-)

Staré modely práce ztrácejí relevanci: Rozhovor s Lucií Belkovou

Staré modely práce ztrácejí relevanci: Rozhovor s Lucií Belkovou
(-)

Babička, školka a zkrácený úvazek (dm drogerie)

Babička, školka a zkrácený úvazek (dm drogerie)
(-)

Rovné příležitosti i do výroby (Key Plastics)

Rovné příležitosti i do výroby (Key Plastics)
(-)

Rovnost napříč celou firmou (Allianz)

Rovnost napříč celou firmou (Allianz)
(-)

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu (Česká spořitelna)

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu (Česká spořitelna)
(-)

Šít práci na míru (Komerční banka)

Šít práci na míru (Komerční banka)
(-)

Flexibilita nejen pro rodiče (Contract Administration)

Flexibilita nejen pro rodiče (Contract Administration)
(.)

NAPpROTI – NAdace Partnerství pro ROdiče a děTI

NAPpROTI – NAdace Partnerství pro ROdiče a děTI
(-)

Jak se zrodila Linetka aneb manuál pro zakládání firemní školky (LINET)

Jak se zrodila Linetka aneb manuál pro zakládání firemní školky (LINET)
(-)