Costs and benefits of equal opportunities for women and men. Proceedings Cover Image

Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže. Sborník textů
Costs and benefits of equal opportunities for women and men. Proceedings

Contributor(s): Kateřina Machovcová (Editor), Bára Mottlová (Illustrator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Business Economy / Management, Sociology, Labor relations, Social development, Social differentiation, Family and social welfare, Economic development, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Corporate Social Responsibility; Gender discrimination; Gender mainstreaming; Burden of proof; Diversity Management; Labour market; Equal opportunities for women and men; Sexual harassment; Glass ceiling; Work-life balance;
Summary/Abstract: Podíl vzdělaných a kvalifi kovaných žen ve společnosti neustále stoupá a nabízí neopomenutelnou kapacitu. Přesto kvalifi kace žen a jejich potenciál nejsou ve fi rmách plně využívány, a to zejména s ohledem na rozdíly v zastoupení žen a mužů ve vedení podniků. Příčiny tohoto stavu bývají komplexně nazývány skleněným stropem. Jedná se o bari- éry mezi středním a vyšším managementem, které ženám ztěžují postup do vyšších pozic. Jedním z důvodů, proč tyto bariéry stále existují, je nedostatečná pozornost problematice slaďování osobního a pracovního života. Jsou to především ženy, kdo se stará o děti a další soukromé záležitosti (domácnost, péče o rodiče, vztahy s přáteli atp.). [...]

  • Print-ISBN-10: 80-86520-14-5
  • Page Count: 66
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech
Rovné příležitosti – dobrá nebo špatná investice?

Rovné příležitosti – dobrá nebo špatná investice?
(-)

Integrace principů genderové rovnosti do personální politiky organizací

Integrace principů genderové rovnosti do personální politiky organizací
(-)

Studie souvislostí mezi rovnými příležitostmi a ziskovostí firem

Studie souvislostí mezi rovnými příležitostmi a ziskovostí firem
(-)

Příklady dobré praxe ve firmách působících v ČR

Příklady dobré praxe ve firmách působících v ČR
(-)

Rozhodující faktor: souvislost mezi genderovou diverzitou a výkonností firem

Rozhodující faktor: souvislost mezi genderovou diverzitou a výkonností firem
(-)

Nevnímá-li management rovné příležitosti jako podstatné, vše jde jen napůl

Nevnímá-li management rovné příležitosti jako podstatné, vše jde jen napůl
(-)

Základní výstupy analýzy nákladů a zisků: vliv prorodinných opatření na podnikovou ekonomiku

Základní výstupy analýzy nákladů a zisků: vliv prorodinných opatření na podnikovou ekonomiku
(-)

Efektivní dárcovství firem

Efektivní dárcovství firem
(-)

Prosazování politiky rovných příležitostí je pro pr podniku výhodné

Prosazování politiky rovných příležitostí je pro pr podniku výhodné
(.)

Partnerství při slaďování rodinného a pracovního života

Partnerství při slaďování rodinného a pracovního života
(-)

Dodržování rovných příležitostí žen a mužů v pracovně-právních vztazích

Dodržování rovných příležitostí žen a mužů v pracovně-právních vztazích
(-)