Possibilities and barriers to employing parents. Practical tips for employers Cover Image

Možnosti a bariéry zaměstnávání rodičů. Praktické tipy pro zaměstnavatele
Possibilities and barriers to employing parents. Practical tips for employers

Author(s): Nina Bosničová, Helena Skálová, Lada Wichterlová
Contributor(s): Kateřina Machovcová (Editor), Kateřina Skokanová (Editor), Lenka Jehlíková (Illustrator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Sociology, Labor relations, Social development, Family and social welfare, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Parenting; childcare; parenthood; employment of parents; parents in labour market; parental leave; human resources; discrimination; action plan; gender studies; equal opportunities; Labour Code; working time;
Summary/Abstract: Cílem této publikace je poskytnout zaměstnavatelům praktické tipy. Je určena těm, kdo se zabývají a chtějí zabývat postavením rodičů, kteří u nich ve fi rmě pracují nebo se o zaměstnání ucházejí. Na konkrétních situacích vybídneme k hledání různých řešení častých situací, navržená řešení jsou doplněna srozumitelnými informacemi o stávajících legislativních možnostech a také příklady z praxe českých zaměstnavatelů. Publikaci je možné využít jako zdroj informací, ale také jako interaktivní pracovní listy, kdy si zkusíte řešit modelové situace a zamyslíte se nad tím, jaká opatření lze přenést do vaší běžné praxe. K tomu slouží různá cvičení v každé kapitole, doporučení, ale zejména poslední dvě kapitoly, které nabízejí zmapování situace v organizaci a formulování akčního plánu. Tato publikace vznikla díky spolupráci s celou řadou různorodých fi rem, které se zapojily do aktivit Gender Studies – sítě zaměstnavatelů, kulaté stoly, soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti či výzkumná šetření. Všem děkujeme za sdílení cenných zkušeností a věříme, že předávané informace budou užitečné i pro vás.

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-44-5
  • Page Count: 70
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech