Assesing the potential for renewed ethnic violence in Bosnia and Herzegovina: A security threat assessment Cover Image

Procjena potencijala za obnovu etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini : analiza sigurnosnih rizika
Assesing the potential for renewed ethnic violence in Bosnia and Herzegovina: A security threat assessment

Author(s): Vlado Azinović, Bodo Weber, Kurt Bassuener
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Military policy, EU-Accession / EU-DEvelopment, Peace and Conflict Studies
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: terrorism;juvenile delinquency;police forces in BH;Armed Forces of Bosnia and Herzegovina; EUFOR; EUPM; European integration; ethnic violence in BH; OHR;
Summary/Abstract: Pretpostavke na kojima je počivala aktuelna međunarodna politika prema Bosni i Hercegovini i posljedična promjena stava od početka 2006. godine glavni su faktori u stvaranju sadašnjeg političkog i društvenog okruženja. Nespremnost da se održe i primijene dejtonski mehanizmi za provedbu i izvršavanje – OHR i EUFOR – te da se pređe na pristup ‘blage sile’ stvorili su okruženje u kojem nema pravila i u kojem se političari osjećaju slobodnim da bez ustezanja rade na ostvarivanju svojih neostvarenih ciljeva. Iako je jasno da sadašnji pristup ne funkcionira, nema kolektivne političke volje za preispitivanjem njegovih temelja. Rezultat takve situacije su sve veće podjele unutar Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira između članova koji vjeruju da će instrumentarij EU-a za proširenje biti dovoljan da se spriječi daljnje pogoršanje situacije (Njemačka, Francuska, Italija, Španija, Rusija te same institucije EU-a) i onih koji su sve više skeptični i frustrirani zbog takvog pristupa (SAD, Velika Britanija, Turska, Japan, Kanada i povremeno Holandija).

  • Print-ISBN-13: 978-9958-598-39-5
  • Page Count: 242
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian