Reverse logistics: Potential, efficiency, cost savings Cover Image

Logistyka zwrotna. Potencjał, efektywność, oszczędności
Reverse logistics: Potential, efficiency, cost savings

Author(s): Anna Maria Jeszka
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Management and complex organizations, Marketing / Advertising, Globalization, Transport / Logistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: logistyka;logistyka zwrotów;logistyka zwrotna;zarządzanie logistyką;zarządzanie zwrotami;zwroty towarów;przemysł odzieżowy;łańcuch dostaw;współpraca;zasoby przedsiębiorstw;reverse logistics;returns management;cost savings;supply chain cooperation;
Summary/Abstract: Książka jest teoretycznym i praktycznym studium tytułowego zagadnienia. Przynosi nowatorską koncepcję i model badania logistyki zwrotów jako narzędzia oceny wyników zarządzania logistyką. Dostarcza cennych wskazówek w kwestii efektywności całego procesu zwrotu. Podstawą są oryginalne badania autorki dotyczące oceny wyników zarządzania zwrotami towarów w przemyśle odzieżowym. Autorka zbadała m.in. występowanie zależności między poszczególnymi zasobami niematerialnymi organizacji oraz zdolnością do współpracy w łańcuchu dostaw a możliwymi do osiągnięcia oszczędnościami wynikającymi ze świadomego i zorganizowanego działania w zakresie logistyki zwrotów. Zaprezentowała potencjał i deficyty logistyki zwrotów w świetle przeprowadzonych badań empirycznych, zwłaszcza zagadnienie współpracy z dostawcami i operatorami logistycznymi w łańcuchu dostaw, obsługi logistyki zwrotów z menedżerskiego punktu widzenia pod kątem formalizacji procedur, doświadczenia personelu oraz tego, w jaki sposób postępowanie z towarem zwróconym wpływa na relacje z klientami, ograniczenie kosztów, odzyskanie wartości z produktów niesprzedanych bądź zwróconych, zmniejszenie zapasów oraz zwiększenie rentowności sprzedaży, czyli jakie pozytywne skutki niesie ze sobą polityka sieci handlowej w zakresie obsługi zwrotów.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-817-4
  • Page Count: 119
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish