Get the law to your side: How to reconcile family and work? Cover Image

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?
Get the law to your side: How to reconcile family and work?

Author(s): Eva Fialová, Martina Štěpánková, Michaela Marksová-Tominová
Contributor(s): Lada Wichterlová (Editor), Eva Fialová (Editor), Michal Hrubý (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Sociology, Labor relations, Welfare systems, Social development, Family and social welfare, Demography and human biology, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Family life; work; life-work balance; personal life; maternity leave; paternity leave; child care; parental allowance; legislation; self-employed people; flexible forms of work; flexibility; individual working arrangements; working from home;
Summary/Abstract: Cílem manuálu je zprostředkovat informace pro lepší možnost sladění rodinného a pracovního života, popřípadě inspiraci v možnostech, které máte a na které máte právní nárok. Prvním tématem publikace je mateřská a rodičovská dovolená a příspěvky, které máte v této době možnost pobírat. Právní úprava je poměrně rozsáhlá, proto jsme udělali stručný výtah z celé analýzy v kapitole Vaše práva ve zkratce. Od každého bodu zde najdete odkaz, kde se konkrétní záležitostí podrobněji zabýváme. Slouží k tomu, abyste si vybrali, co vás zajímá, a nemuseli číst celou právní úpravu. Je zde například oddíl věnovaný osobám samostatně výdělečně činným, najdete informace o možnosti střídat se s partnerem na mateřské či rodičovské dovolené, o výši příspěvků, o tom, kdy a kde žádat o příspěvky, a tak dále. Ve druhé části manuálu přinášíme právní informace, které se týkají flexibilních forem práce, a jejich výčet. Podrobněji se věnujeme částečným úvazkům, na které máte právní nárok, pečujete-li o dítě mladší patnácti let. I zde je opět oddíl Vaše práva ve zkratce, který umožní odskoky k tématům, jež vás budou zajímat více. Tento oddíl je také obohacen o kapitoly Jak přesvědčit zaměstnavatele k jednotlivým formám flexibilních uspořádání. Jsou zde zdůrazněny výhody a nevýhody jednotlivých pracovních uspořádání a záležitosti, na které máte dát pozor. Ve třetí kapitole se věnujeme dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a práci konané na základě živnostenského oprávnění. Na tuto kapitolu jsme se zaměřili zejména s ohledem na to, že mnoho osob pracuje v době mateřské a rodičovské dovolené formou brigád, především z důvodu vysoké flexibility a možnosti pracovat z domova. Zaměřujeme se na výhody a nevýhody takto konaných prací. V závěrečné kapitole přinášíme krátkou inspiraci pro rodiče, kteří mají ve svém okolí nedostupné zařízení péče o děti, například z důvodu kapacity, a rádi by s tím něco udělali – najdou v ní konkrétní rady, jak lobbovat na svém místním úřadě. Budete-li mít jakékoli další právní dotazy, kontaktujte prosím naši on-line právní poradnu na www.rovneprilezitosti.cz. Za Gender Studies, o. p. s., vám přejeme inspirativní a podnětnou četbu.

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-33-9
  • Page Count: 57
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech