THE TREASURY OF MEVLEVIAN WISDOM Cover Image
  • Regular Price 10.00 €

RIZNICA MEVLEVIJSKE MUDROSTI
THE TREASURY OF MEVLEVIAN WISDOM

Author(s): Elvir Musić
Subject(s): Studies of Literature, Islam studies, Middle-East Philosophy
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Keywords: Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī; Mawlānā; Beha-i Veled; Sultan Walad; Muhammad Tabrizi; Seyyid Burhanuddin Muhakkik Tirmizi; Şeyh Gâlib Dede;
Summary/Abstract: Knjiga Riznica mevlevijske mudrosti nastala iz pera istaknutog istraživača dr. Elvira Musića predstavlja ‘kap’ iz širokog i dubokog okeana autentičnog tesavvufa i gnoze. Uz životopis, autor je uložio veliki napor da na temelju djela Behau Veleda, Burhanuddina Tirmizija, Šemsa Tabrizija i Sultana Veleda predstavi misao Mevlana Dželaluddina Belhija (Rumi). Sve ove osobe, s izuzetkom Sultana Veleda, su imale velikog utjecaja na oblikovanje Rumijeve ličnosti, čovjeka kojeg su velikani nazvali ‘drvetom poniklim iz vrta islamske kulture’ i čiji je utjecaj u promoviranju i razvoju islamske kulture nesporan. Njegova poezija poput zapjenušane rijeke ‘žubori’ iz njegovog srca i preko svijesti preljeva se preko jezika. Ali nije poezija ta koja mu je priskrbila ovaj visoki stupanj, već ga je njegova uzvišena gnostička misao prožeta religioznošću, bolom i posvemašnjom umjetnošću svrstala u red najznamenitijih duhovnih velikana svijeta. Mevlana je vjerovao da čovjek može postati istinskim čovjekom kroz upoznavanje sa islamskom kulturom i njenim praktičnim slijeđenjem te da njegova ličnost dozrijeva putujući od ‘Innā lillāhi’ ka ‘Innā ilejhi rādži’ūn’.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-845-21-5
  • Print-ISBN-10: 9958-845-21-5
  • Page Count: 284
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian