Historical Tribune. Research of Young Associates of the Institute for Recent History of Serbia (2) Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Историјска трибина. Истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије (II)
Historical Tribune. Research of Young Associates of the Institute for Recent History of Serbia (2)

Contributor(s): Mira Radojević (Editor), Zoran Janjetović (Editor), Milan Piljak (Editor), Olivera Dragišić (Editor), Jelena Rafailović (Editor), Aleksandar V. Miletić (Editor), Aleksandar Lukić (Editor), Zoran Janjetović (Translator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Sociology, Political history, Special Historiographies:, Government/Political systems, International relations/trade, History of Communism, Sociology of Politics
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Institute for recent history of Serbia; political history; communism; World Wars; Cold War; international relations; Yugoslavia; Communist party of Yugoslavia; economic relations; politics and propaganda; USSR; China; France;
Summary/Abstract: У зборнику који је пред читаоцима сакупљени су чланци који су настали из предавања одржаних на Научној трибини Института за новију историју Србије током 2013/14. године. Трибина се одвија кроз дијалог излагача и публике, што ауторима пружа могућност да провере своје ставове, добију нове информације и корисне сугестије. С друге стране, писана форма је прилика да се сазнања, идеје и информације добијене кроз дијалог на трибини унесу у коначну верзију радова. На тај начин аутори предавања, односно чланака у срећном су положају да унапред чују неке од критика и допуна које остали историчари чују тек од рецензената или тек када рад већ буде објављен. То, међутим, не значи да и ове радове нису прегледали компетентни рецензенти. [...]

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-132-4
 • Page Count: 199
 • Publication Year: 2016
 • Language: Serbian
Југословенски комунисти и српско питање у народнофронтовској фази (1935–1941)

Југословенски комунисти и српско питање у народнофронтовској фази (1935–1941)
(Yugoslav Communists and Serbian Question in the Time of Popular Front (1935–1945))

 • Price: 5.00 €
Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци: старе контроверзе и нова тумачења

Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци: старе контроверзе и нова тумачења
(The Institute for Compulsory Education in Smederevska Palanka: Old Controversies and New Views)

 • Price: 5.00 €
Између два конгреса: Политички ставови Милована Ђиласа (1948–1952)

Између два конгреса: Политички ставови Милована Ђиласа (1948–1952)
(Between the Two Congresses: Political Views of Milovan Đilas (1948–1952))

 • Price: 6.00 €
Од узорног омладинца до бутовника без разлога – популарне представе о фудбалерима у Југославији 50-их и 60-их година 20. Века

Од узорног омладинца до бутовника без разлога – популарне представе о фудбалерима у Југославији 50-их и 60-их година 20. Века
(From the Model Youth to the Rebel without a Cause: Popular Image of Football Players in Yugoslavia in 1950s and 1960s)

 • Price: 4.50 €
Југословенско-француски економски односи 50-их година 20. века

Југословенско-француски економски односи 50-их година 20. века
(Yugoslav-French Economic Relations in the 1950s)

 • Price: 4.50 €
Поглед на југословенску несврстану политику из азијских архива: нови прилози историји односа Југославије и Трећег света

Поглед на југословенску несврстану политику из азијских архива: нови прилози историји односа Југославије и Трећег света
(A View on Yugoslavia’s Nonaligned Policy from the Asian Archives: New Supplements to the History of Yugoslavia’s Relations with the Third World)

 • Price: 5.00 €
O autorima

O autorima
(About the Authors)

 • Price: 4.50 €