Innovative food products on the market for functional foods containing starch enriched Cover Image

Innowacyjne produkty spożywcze na rynku żywności funkcjonalnej zawierające wzbogaconą skrobię
Innovative food products on the market for functional foods containing starch enriched

Author(s): Hanna Śmigielska
Subject(s): Economy, Marketing / Advertising
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rynek żywności;żywność funkcjonalna;wzbogacona skrobia;składniki mineralne;wzbogacone produkty spożywcze;
Summary/Abstract: Autorka w sposób obszerny i wnikliwy przedstawia definicję żywności funkcjonalnej, jej genezę, rodzaje, procedury prawne związane z wprowadzeniem jej na rynek żywności, w tym oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, a także aktualne dane dotyczące struktury rynku żywności funkcjonalnej w Polsce i na świecie. W kolejnych rozdziałach opisuje rolę wybranych składników mineralnych (Fe, Zn, Cu) i kwasu foliowego w organizmie człowieka, znaczenie biodostępności tych składników z żywności, problem niedoborów mikroelementów i witamin na świecie oraz strategie zapobiegania tym niedoborom na poziomie populacji. Następnie przedstawia rodzaje skrobi modyfikowanej jako potencjalnego nośnika substancji bioaktywnych i jej zastosowania w produkcji innowacyjnych produktów spożywczych. Książka stanowi oryginalne, kompleksowe i nowatorskie ujęcie problematyki żywności wzbogaconej jako jednej z grup żywności funkcjonalnej. Praca posiada niewątpliwie walory poznawcze i aplikacyjne (z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Krejpcia).

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-883-9
  • Page Count: 296
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish