State institutions and economic growth in postsocialist countries Cover Image

Instytucje państwa a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych
State institutions and economic growth in postsocialist countries

Author(s): Dawid Piątek
Subject(s): Economy, Governance, Public Administration, Government/Political systems, Economic development
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: instytucje;transformacja gospodarcza;wzrost gospodarczy;państwa postsocjalistyczne
Summary/Abstract: Głównym celem monografii jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez autora. Problemem podjętym w pracy jest pytanie o mechanizm oddziaływania instytucji na gospodarkę. Celem pracy jest charakterystyka i analiza wpływu instytucji formalnych tworzonych przez państwo na wzrost gospodarczy na przykładzie doświadczeń krajów postsocjalistycznych. W książce przyjęto następującą tezę: postsocjalistyczna transformacja ustrojowa była zmianą instytucjonalną, która była realizowana przez państwo. Państwo w warunkach powstałej po upadku gospodarki centralnie zarządzanej próżni systemowej nie tylko musiało się samo zmienić, ale również musiało wprowadzić instytucje państwa niezbędne do właściwego funkcjonowania demokratycznej gospodarki rynkowej.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-905-8
  • Page Count: 319
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish