“If I Knew Polish Well…” Cover Image
  • Offer for Individuals Only 20.00 €

"Gdybym znał dobrze język polski…" Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców
“If I Knew Polish Well…”

Author(s): Marek Gołkowski, Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata Majewska-Meyers
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Polish language; basic Polish grammar; foreigners; beginners students; intermediate students
Summary/Abstract: A handbook of the Polish language for foreigners – beginners and intermediate students. It includes 40 methodological units devoted to the basic Polish grammar issues, the key to exercises enabling the students to work with the handbook on their own, and an example test on grammatical correctness.

  • E-ISBN-13: 978-83-235-3730-4
  • Print-ISBN-13: 978-83-235-3722-9
  • Page Count: 346
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish