Tradition and Innovation in Scientific Research. Colloquia Professorum, 6th edition, dedicated to the Year of Professor Nicolae Filip: September 29, 2016. Vol. I Cover Image

Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Colloquia Professorum, ediţia a 6-a, dedicată Anului profesorului Nicolae Filip : 29 septembrie 2016. Vol. I
Tradition and Innovation in Scientific Research. Colloquia Professorum, 6th edition, dedicated to the Year of Professor Nicolae Filip: September 29, 2016. Vol. I

Author(s): Ion Gagim, Ala Sainenco, Pavel Topală, Elena Harconiţa, Vitalie Rusu, Igor Cojocaru
Contributor(s): Silvia Ciobanu (Illustrator)
Subject(s): Social Sciences, Language studies, Literary Texts, Education, Applied Linguistics, Communication studies, Scientific Life, Conference Report, Theory of Literature
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi; colocvii ştiinţifice; Filip Nicolae (1926-2009);
Summary/Abstract: Volumul "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică" cuprinde materialele de la ediţia a 6-a a conferinţei ştiinţifice Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, desfăşurată la 29 septembrie 2016, ediţie dedicată Anului Profesorului Nicolae Filip, care în acest an ar fi împlinit vârsta de 90 de ani.

  • Print-ISBN-13: 978-9975-50-202-3
  • Page Count: 196
  • Publication Year: 2017
  • Language: Romanian, Russian, Ukrainian