Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development Cover Image

Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului
Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development

Contributor(s): Alexandru-Ionuţ Petrişor (Editor), Vasile Meita (Editor)
Subject(s): Economy, Fine Arts / Performing Arts, Architecture, Geography, Regional studies, Physical Geopgraphy, Human Geography, Regional Geography, Environmental Geography, Socio-Economic Research
ISSN: 2393-3208
Published by: INCD URBAN-INCERC
Keywords: URBAN-INCERC; conferinţă; conference; urbanism; amenajarea teritoriului; spatial planning; construcţii; buildings; constructions;
Summary/Abstract: Includes full papers presented in the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development.

  • Page Count: 110
  • Publication Year: 2018
  • Language: English, Romanian, French
Romanian foresights in the new Europe

Romanian foresights in the new Europe
(Romanian foresights in the new Europe)

Utilisation de systèmes d'information géotechnique et géographique pour la classification des sites selon RPA 99- ver 2003, dans la région d'Alger

Utilisation de systèmes d'information géotechnique et géographique pour la classification des sites selon RPA 99- ver 2003, dans la région d'Alger
(Use of geotechnical and geographical information systems to classify Algiers sites according to the RPA 99- VER 2003 code)

Soluţii inovative de prefabricare a lucrărilor de construcţii, în concordanţă cu cerinţele de dezvoltare durabilă şi creare de produse şi tehnologii avansate - studii de caz privind comportarea la cutremur a structurilor prefabricate

Soluţii inovative de prefabricare a lucrărilor de construcţii, în concordanţă cu cerinţele de dezvoltare durabilă şi creare de produse şi tehnologii avansate - studii de caz privind comportarea la cutremur a structurilor prefabricate
(Innovative solutions for precasting construction works according to the sustainability demands and creating advanced products and technologies. Case study: seismic behavior of precast structures)

Realităţi şi provocări la nivel internaţional privind utilizarea în construcţii a produselor peliculogene cu proprietăţi termoizolatoare

Realităţi şi provocări la nivel internaţional privind utilizarea în construcţii a produselor peliculogene cu proprietăţi termoizolatoare
(International realities and challenges about the use of thermal insulation coatings in construction)

Aspecte privind cercetarea şi utilizarea în construcţii a produselor peliculogene cu caracteristici termoizolatoare, la nivel naţional

Aspecte privind cercetarea şi utilizarea în construcţii a produselor peliculogene cu caracteristici termoizolatoare, la nivel naţional
(National issues on research and use of thermal insulation coatings in construction)

Cercetări experimentale privind posibilitatea dezvoltării compozitelor de tip geopolimer utilizând materiale locale din România

Cercetări experimentale privind posibilitatea dezvoltării compozitelor de tip geopolimer utilizând materiale locale din România
(Experimental research on the possibility of developing geopolymer composites using Romanian local materials)

Facilităţi fiscale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din România

Facilităţi fiscale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din România
(Tax subsidies for the research – development activity in Romania)

Direcţii de valorificare a adaosurilor minerale locale (subproduse sau deşeuri) în materiale cementoase cu caracter inovativ

Direcţii de valorificare a adaosurilor minerale locale (subproduse sau deşeuri) în materiale cementoase cu caracter inovativ
(Possible valuing of local minneral (sub-products or waste) addition to innovative cementitious materials)

Metode de analiză a materialelor utilizate la reabilitarea construcţiilor istorice

Metode de analiză a materialelor utilizate la reabilitarea construcţiilor istorice
(Analysis methods of used materials in the historical constructions rehabilitation)

Stadiul actual al cercetărilor în domeniul materialelor cementoase self-cleaning

Stadiul actual al cercetărilor în domeniul materialelor cementoase self-cleaning
(Actual stage of research in the self-cleaning cementitious materials field)

Optimizarea modului de estimare a eficienţei panourilor solare

Optimizarea modului de estimare a eficienţei panourilor solare
(Finding the optimal way to estimate the solar panels efficiency)

Valorificarea deşeurilor vegetale în domeniul green-buildings

Valorificarea deşeurilor vegetale în domeniul green-buildings
(Utilization of vegetable waste in green buildings)

Rezistenţa la foc a materialelor cu modificare de fază (PCM)

Rezistenţa la foc a materialelor cu modificare de fază (PCM)
(Fire resistance of phase changing materials (PCM))

Rentabilitatea izolării termice a clădirilor. materiale tradiţionale versus materiale inovative

Rentabilitatea izolării termice a clădirilor. materiale tradiţionale versus materiale inovative
(Rentability of thermal insulation of buildings. Traditional materials versus innovative materials)