Network orientation of enterprises in the logistics services industry Cover Image

Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych
Network orientation of enterprises in the logistics services industry

Author(s): Arkadiusz Kawa
Subject(s): Economy, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: usługi logistyczne;sieć;handel elektroniczny;konkurencyjność;
Summary/Abstract: Za główny cel pracy przyjęto opracowanie modelu orientacji sieciowej ukierunkowanej na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw branży usług logistycznych. Książka m.in. systematyzuje aspekty teoretyczne w zakresie pojęć: sieci międzyorganizacyjne, relacje sieciowe, podejście sieciowe, paradygmat sieciowy. Autor porządkuje też wiedzę teoretyczną dotyczącą branży usług logistycznych. Identyfikuje zjawisko współdziałania w branży usług logistycznych itp. Aspekty empiryczne opracowania to m.in. identyfikacja poziomu i znaczenia poszczególnych wskaźników składających się na konstrukty orientacji sieciowej; ustalenie znaczenia pozytywnych i negatywnych efektów funkcjonowania przedsiębiorstw branży usług logistycznych w sieciach międzyorganizacyjnych, źródeł przeszkód w zakresie przystępowania przedsiębiorstw logistycznych do sieci i rozwoju międzyorganizacyjnych powiązań oraz mechanizmów wzmacniania relacji.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-932-4
  • Page Count: 221
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish