Corporate shareholders' rights in Polish public companies Cover Image

Korporacyjne prawa akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych
Corporate shareholders' rights in Polish public companies

Author(s): Agnieszka Ignyś
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Law on Economics, Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: spółki publiczne;prawa akcjonariuszy;ład korporacyjny;
Summary/Abstract: Celem monografii jest prezentacja najważniejszych cech charakterystycznych (silnych i słabych stron) systemu ochrony praw akcjonariuszy w polskim modelu ładu korporacyjnego. Książka zawiera prezentację stanowisk najważniejszych badaczy ładu korporacyjnego na podstawie literatury krajowej i światowej w zakresie kwestii związanych z prawami akcjonariuszy, nadużyciami na niekorzyść akcjonariuszy oraz narzędziami ochrony tych praw. Zdaje sprawę ze stanu występowania wybranych narzędzi ochrony praw akcjonariuszy w polskich spółkach giełdowych w formie badania empirycznego obejmującego całą populację spółek obecnych na GPW w Warszawie. Autorka wskazuje również kierunki doskonalenia ładu korporacyjnego w Polsce na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań oraz analizy dokumentacji UE.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-951-5
  • Page Count: 166
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish