TRANSFORMATION PROCESSES IN THE CULTURE OF MODERN UKRAINE Cover Image

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КУЛЬТУРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
TRANSFORMATION PROCESSES IN THE CULTURE OF MODERN UKRAINE

Author(s): O. R. Kopiyevska
Contributor(s): O. I. Buhajova (Editor)
Subject(s): Politics, Customs / Folklore, Geography, Regional studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture, EU-Accession / EU-DEvelopment, Globalization, Identity of Collectives
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: Ukraine; transformational processes; culture; local culture; development; socio-cultural institutions; globalization; civil society; EU; cultural matrix;
Summary/Abstract: У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з проблемою особливостей трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасній Україні. Аналіз трансформаційних процесів у культурі здійснено за допомогою виокремлення моделей трансформації: політичної, інформаційної, економічної, суб’єктної, ціннісної, мистецької. На основі культурологічного аналізу в монографії виявлено нові зрізи розуміння глобального та локального, окреслено значущість глокального щодо перспектив розвитку локальної культури країни. У центрі дослідження - глокальний і локальний виміри культуротворення - проблема культуротворчої місії соціокультурних інститутів у сучасній Україні. Для фахівців у галузі теорії й історії культури, культурології, антропології, викладачів і студентів.

  • E-ISBN-13: 978-966-452-184-7
  • Print-ISBN-13: 978-966-452-184-7
  • Page Count: 294
  • Publication Year: 2014
  • Language: Ukrainian