Western European spiritual song in East Slavic lands in XVII-XIX centuries Cover Image

Західноєвропейська духовна пісня на Східнослов’янських землях у XVII-XIX століттях
Western European spiritual song in East Slavic lands in XVII-XIX centuries

Author(s): Olga Leonidivna Zosim
Contributor(s): L.V. Bilousova (Editor)
Subject(s): History, Fine Arts / Performing Arts, Music, Geography, Regional studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture, 17th Century, 18th Century, 19th Century
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: West Europe; culture; influence; spiritual songs; East Slavic; modern age; Ukraine;
Summary/Abstract: Монографію присвячено малодослідженій у сучасній музичній науці проблемі західноєвропейських впливів у східнослов’янській (і, зокрема, українській) духовній пісенності. У центрі уваги автора – жанр духовної пісні, що розглядається у широкому контексті як явище художньої та церковної культури. Значну увагу приділено літургічному чиннику як одному з провідних у процесі створення східнослов’янського духовно-пісенного репертуару. Багато явищ церковної музичної культури набули нової інтерпретації. Вагому частку становить новий текстовий та музичний матеріал з історії східнослов’янської духовної пісенності. Як підсумок багаторічної роботи джерелознавчого та текстологічного характеру у монографії подано створений на основі українських, білоруських та російських рукописних пісенників XVII-XIX століть системний інципітний каталог західноєвропейських духовних пісень, що увійшли до східнослов’янського духовно-пісенного репертуару. Для музикознавців, культурологів, філологів – мовознавців та літературознавців, літургістів, а також для широкого кола читачів, що цікавляться українською культурою XVII–XIX століть.

  • Print-ISBN-13: 978-966-452-025-3
  • Page Count: 204
  • Publication Year: 2009
  • Language: Ukrainian