UKRAINIAN PEOPLE'S CULTURE: CHRISTIAN SURVEY Cover Image

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КУЛЬТУРА: ХРИСТИЯНСЬКИЙ ВИМІР
UKRAINIAN PEOPLE'S CULTURE: CHRISTIAN SURVEY

Author(s): Polina Evaldivna Gerchanivska
Subject(s): Christian Theology and Religion, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture, Globalization, Identity of Collectives
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: Cultural studies; Ukraine; people culture; religious culture; Christianity;
Summary/Abstract: Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми культурології — народної релігійної культури, як важливого детермінанта стабілізації і консолідації української спільноти. Увага фокусується на теоретичних і практичних аспектах: осми¬сленні змісту і ролі цього феномену в соціокультурній регуляції суспільства; його етновизначаючій, соціалізуючій і інкультуру- ючій функціях у процесі соціоґенезу. Окремий напрямок дослі-дження — функціонування народної релігійної культури в архі¬тектоніці глобалізації. Для науковців, викладачів, аспірантів і магістрантів, а також всіх, хто цікавиться проблемою української народної релігійної культури.

  • E-ISBN-13: 978-966-388-229-1
  • Print-ISBN-13: 978-966-388-229-1
  • Page Count: 426
  • Publication Year: 2011
  • Language: Ukrainian