Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development Cover Image

Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului
Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development

Contributor(s): Alexandru-Ionuţ Petrişor (Editor), Vasile Meita (Editor)
Subject(s): Architecture, Human Geography, Regional Geography, Environmental Geography, Governance, Sociology, Socio-Economic Research
ISSN: 2393-3208
Published by: INCD URBAN-INCERC
Keywords: urban planning; architecture; civil engineering
Summary/Abstract: Includes full papers presented in the esearch conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development, 13th edition. Individual abstracts available for each article.

  • Page Count: 53
  • Publication Year: 2017
  • Language: English, Romanian, French
Analize geostatistice ale căilor de comunicaţie din puncte de vedere referitoare la geostrategie şi dezvoltarea regională

Analize geostatistice ale căilor de comunicaţie din puncte de vedere referitoare la geostrategie şi dezvoltarea regională
(Geostatistical analyses of communication routes in a geo-strategic and regional development perspective)

The whole periodic city "Rosia Poieni"

The whole periodic city "Rosia Poieni"
(The whole periodic city "Rosia Poieni")

Sinergia rezilienţei seismice a clădirilor şi dezvoltării durabile. Învaţăminte de la cea de a 16-a conferinţă mondială de inginerie seismică, Chile, 2017

Sinergia rezilienţei seismice a clădirilor şi dezvoltării durabile. Învaţăminte de la cea de a 16-a conferinţă mondială de inginerie seismică, Chile, 2017
(Synergy of the seismic resilience of buildings and sustainability. Lessons learnt at the 16th world seismic engineering in Chile, 2017)

Cercetări privind utilizarea piloţilor din lemn

Cercetări privind utilizarea piloţilor din lemn
(Researches on using the timber pillars)

Comportarea stâlpilor LEA la fenomene meteorologice extreme

Comportarea stâlpilor LEA la fenomene meteorologice extreme
(Behavior of LEA pillars under extreme meteorological phenomena)