Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development Cover Image

Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului
Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development

Contributor(s): Alexandru-Ionuţ Petrişor (Editor), Vasile Meita (Editor)
Subject(s): Architecture, Human Geography, Regional Geography, Environmental Geography, Governance, Sociology, Socio-Economic Research
ISSN: 2393-3208
Published by: INCD URBAN-INCERC
Keywords: urban planning; architecture; civil engineering
Summary/Abstract: Includes full papers presented in the esearch conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development, 12th edition. Individual abstracts available for each article.

  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2016
  • Language: English, Romanian, French
Consideraţii urbanistice cu privire la creşterea confortului şi siguranţei deplasărilor pietonale, în oraşele româneşti

Consideraţii urbanistice cu privire la creşterea confortului şi siguranţei deplasărilor pietonale, în oraşele româneşti
(Urban planning considerations on ingreasing the comfort and safety of pedestrian travels in the Romanian cities)

Porţi intermodale ale oraşului Bucureşti

Porţi intermodale ale oraşului Bucureşti
(The intermodal hubs of Bucharest)

În amintirea celui ce-a fost până mai ieri copilul, omul de suflet şi omul de ştiinţă dr. ing. Constantin Bogos

În amintirea celui ce-a fost până mai ieri copilul, omul de suflet şi omul de ştiinţă dr. ing. Constantin Bogos
(Remembering the former child, hearty person and scientist, eng. Constantin Bogos, PhD)