Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development Cover Image

Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului
Paper proceedings of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development

Contributor(s): Alexandru-Ionuţ Petrişor (Editor), Vasile Meita (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Fine Arts / Performing Arts, Architecture, Geography, Regional studies, Human Geography, Regional Geography, Environmental Geography, Governance, Sociology, Socio-Economic Research
ISSN: 2393-3208
Published by: INCD URBAN-INCERC
Keywords: urban planning; architecture; civil engineering
Summary/Abstract: Includes full papers presented in the esearch conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development, 9th edition. Individual abstracts available for each article.

  • Page Count: 90
  • Publication Year: 2015
  • Language: English, Romanian, French
Contributions of ecosystem services to a framework for sustainable regional competitiveness

Contributions of ecosystem services to a framework for sustainable regional competitiveness
(Contributions of ecosystem services to a framework for sustainable regional competitiveness)

Locuirea socială în Franţa – caracteristici şi finanţare

Locuirea socială în Franţa – caracteristici şi finanţare
(Social housing in France - characteristics and funding)

Produse, procedee şi echipamente pentru construcţii: evaluarea performanţei prin agrement tehnic 1995 – 2015

Produse, procedee şi echipamente pentru construcţii: evaluarea performanţei prin agrement tehnic 1995 – 2015
(Civil engineering products, procedure and equipment: avaluation of performance through technical agreements, 1995-2015)

Încercări fizice şi mecanice pentru evaluarea performanţei materialelor de construcţii 1975 – 2015. Factori de progres

Încercări fizice şi mecanice pentru evaluarea performanţei materialelor de construcţii 1975 – 2015. Factori de progres
(Physical and mechanical tests for evaluating the performance of construction materials, 1975-2015. Progress factors)

Experimentând relaţia dintre spaţiul arhitectural şi fobiile spaţiale majore (rezumatul unei teze de doctorat)

Experimentând relaţia dintre spaţiul arhitectural şi fobiile spaţiale majore (rezumatul unei teze de doctorat)
(Experienceing the relationship between the architectural space and major spatial phobias (abstract of a doctoral thesis))

Studiu privind influenţa zonei de evaluare asupra determinării modului de elasticitate din încovoiere la panourile din lemn

Studiu privind influenţa zonei de evaluare asupra determinării modului de elasticitate din încovoiere la panourile din lemn
(Study on the influence of the evaluation area on determining the bending modulus of elasticity of glued laminated timber panels)

Materiale de rostuire pentru plăcile de gips carton. Determinarea încărcării de rupere prin metoda tracţiunii

Materiale de rostuire pentru plăcile de gips carton. Determinarea încărcării de rupere prin metoda tracţiunii
(Grouting materials for gypsum plasterboards. Determining the breaking strength by the traction method)

What makes ultra-high performance concrete (uhpc) a special material?

What makes ultra-high performance concrete (uhpc) a special material?
(What makes ultra-high performance concrete (uhpc) a special material?)

Evaluarea infrastructurii verzi din Municipiul Bucureşti pe baza datelor „CORINE” şi „Atlas urban”

Evaluarea infrastructurii verzi din Municipiul Bucureşti pe baza datelor „CORINE” şi „Atlas urban”
(Assessment of the Green Infrastructure of Bucharest using CORINE and Urban Atlas data)