The role of negative cognitive styles in premenstrual syndrome Cover Image

Rola negatywnych stylów poznawczych w zespole napięcia przedmiesiączkowego
The role of negative cognitive styles in premenstrual syndrome

Author(s): Andrzej Śliwerski
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Sociology, Health and medicine and law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: negative cognitive styles; premenstrual syndrome
Summary/Abstract: Publikacja dotyczy aktywacji negatywnych stylów poznawczych w różnych fazach cyklu miesiączkowego. Zawiera prezentację badań własnych autora, przeprowadzonych na grupie 295 kobiet, z uwzględnieniem rozbudowanej procedury. Celem opracowania jest sprawdzenie, czy w ostatniej fazie cyklu menstruacyjnego zwiększa się natężenie negatywnych stylów poznawczych, które stanowią jedną z przyczyn epizodów depresyjnych oraz czy kobiety charakteryzujące się tymi stylami są bardziej podatne na zespół napięcia przedmiesiączkowego.

  • Page Count: 150
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode