Life of Vlach women Cover Image

Život olašských žien
Life of Vlach women

Author(s): Ivana Šusterová
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Gender Studies, Customs / Folklore, Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Ethnic Minorities Studies, Identity of Collectives
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Roma and Gypsy;Slovakia;ethnological research;
Summary/Abstract: Táto publikácia je jednou z mála prác, ktoré sa venujú olašským Rómom na Slovensku. Napriek značnému množstvu publikácií, ktoré sa venujú skupinám tzv. Vlax Rom na medzinárodnej úrovni, otázka postavenia žien je aj v prácach zahraničných autorov nedostatočne preskúmaná a práve poznatky Ivany Šusterovej zo slovenského terénu prinášajú nové údaje o pravidlách správania sa a povinnostiach olašských žien. Autorka zohľadňuje celý súhrn aspektov, ktoré čitateľovi priblížia skúmanú skupinu. Okrem iného si všíma pre toto rómske spoločenstvo mimoriadne dôležitú kategóriu úcty a inštitúciu rómskeho súdu. Na Slovensku sa hovorí o olašských Rómoch ako o uzavretej skupine. Samotný text však presviedča čitateľa, že výskumník, ktorý má úprimný záujem o skúmanú komunitu, váži si svojich informátorov a snaží sa ich neuraziť nevhodným správaním, dokáže postupne medzi nich preniknúť.

  • E-ISBN-13: 978-80-224-1490-6
  • Page Count: 168
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak