Images of the future Cover Image

Wyobrażenia przeszłości
Images of the future

Polish-German sites of memory

Contributor(s): Robert Traba (Editor), Hans-Henning Hahn (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Philosophy, Law, Constitution, Jurisprudence, Cultural history, History of Law, Political Philosophy, Social Philosophy, Political history, Social history
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: Polish-German relations; history; memory
Summary/Abstract: Metaforycznie rozumiane miejsca pamięci – minione wydarzenia, dawne symbole i postaci – są historycznymi fenomenami, które stają się punktami krystalizującymi nasze zbiorowe wyobrażenia o przeszłości. Przez ostatnie ponad ćwierć wieku, za sprawą Pierre’a Nory, w kulturze europejskiej miejsca pamięci rozumiane i badane były głównie na podstawie doświadczeń jednego narodu. Na ile rozumienie obrazów przeszłości zmienia się, gdy spojrzymy na nie z perspektywy historii wzajemnych oddziaływań dwóch sąsiadujących ze sobą od ponad tysiąca lat społeczeństw? Takie pytanie legło u podstaw polsko-niemieckiego projektu, w którym wzięło udział 117 autorów z sześciu europejskich krajów. W efekcie powstało liczące ponad 5000 stron, w języku polskim i niemieckim, dziewięciotomowe dzieło Polsko-niemieckie miejsca pamięci (Warszawa/Paderborn 2012–2015). Jest to opowieść o Polsce i Niemczech, o wzajemnych relacjach i sposobach ich pamiętania.

  • E-ISBN-13: 978-83-7383-921-2
  • Page Count: 501
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish
Wstęp

Wstęp
(Introduction)

Od godła władcy do symbolu narodowego

Od godła władcy do symbolu narodowego
(From the emblem of the sovereign to the national symbol)

O czym (nie) opowiadają polsko-niemieckie miejsca pamięci

O czym (nie) opowiadają polsko-niemieckie miejsca pamięci
(What Polish-German sites of memory aren't telling about)

Przeklęci i bohaterowie

Przeklęci i bohaterowie
(Damned and heroes)

Polsko-niemieckie miejsca pamięci

Polsko-niemieckie miejsca pamięci
(Polish-German sites of memory)

Wymuszone sąsiedztwo

Wymuszone sąsiedztwo
(Forced proximity)

Wprowadzenie

Wprowadzenie
(Introduction)

Punkt odniesienia dla Niemców i Polaków

Punkt odniesienia dla Niemców i Polaków
(Point of reference for Germans and Poles)

Od przedmurza do Borussii

Od przedmurza do Borussii
(From the bulwark to Borussia)

Święta i wulkan

Święta i wulkan
(Saint and the volcano)

Do odwołania?

Do odwołania?
(Until further notice?)

Początek końca

Początek końca
(The beginning of the end)

Ludzkie dramaty i koniunktury polityczne

Ludzkie dramaty i koniunktury polityczne
(Human dramas and political economic situations)

Rasa, los i zdrada

Rasa, los i zdrada
(The race, the fate and the betrayal)

  • Price: 20.00 €
Wszystkie imiona Róży

Wszystkie imiona Róży
(All names of Rosa)

Zbrodnia i różnorodność pamięci

Zbrodnia i różnorodność pamięci
(The felony and the diversity of the memory)

Wprowadzenie

Wprowadzenie
(Introduction)

Pochwała różnorodności i opowieść o upadku

Pochwała różnorodności i opowieść o upadku
(Praise of the diversity and the story about the fall)

Kreatywna i zwodnicza siła zdrady

Kreatywna i zwodnicza siła zdrady
(Creative and deceptive power of the betrayal)

Poeci jako ustawodawcy zbiorowej wyobraźni

Poeci jako ustawodawcy zbiorowej wyobraźni
(Poets as legislators of collective imagination)

Jak problem polsko-niemiecki zmienił historię powszechną

Jak problem polsko-niemiecki zmienił historię powszechną
(How the Polish-German problem changed the world history)

Przedwcześni bohaterowie?

Przedwcześni bohaterowie?
(Premature heroes?)

Obecne – nieobecne. Modele kobiecości w polskiej i niemieckiej kulturze

Obecne – nieobecne. Modele kobiecości w polskiej i niemieckiej kulturze
(Present - absent. Models of the femininity in the Polish and German culture)

Niezapomniane mecze

Niezapomniane mecze
(Unforgettable matches)

Słodkie wspomnienia dziecięcych lat

Słodkie wspomnienia dziecięcych lat
(Sweet memories of the childhood)

Autorki i autorzy

Autorki i autorzy
(Authors)

Źródła ilustracji

Źródła ilustracji
(Sources of the illustration)

Indeks osób

Indeks osób
(Index of names)

Indeks nazw geograficznych

Indeks nazw geograficznych
(Index of geographical names)