Polish Shakespeare Bibliography. 2001-2010 Cover Image

Polska bibliografia szekspirowska. 2001-2010
Polish Shakespeare Bibliography. 2001-2010

Contributor(s): Agata Dąbrowska (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Studies of Literature, Other Language Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: William Shakespeare; bibliography
Summary/Abstract: Polska bibliografia szekspirowska 2001-2010 powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie życiem i twórczością Szekspira w Polsce. Okres, którego dotyczy niniejsza monografia, był niezwykle istotny w dziejach kulturotwórczej roli angielskiego barda w naszym kraju. Zmiany polityczno-społeczne będące efektem procesu globalizacji, a także rozpoczęcia nowego stulecia, wywarty istotny wpływ na recepcję jego twórczości w Polsce. W sztukach Szekspira, uniwersalnych i nieustająco aktualnych, ciągle odnajdujemy metafory naszej rzeczywistości. Publikacja prezentuje bogaty dorobek polskich naukowców, pisarzy, artystów i tłumaczy, którzy włączyli się w światową debatę nad twórczością angielskiego dramaturga i poety, wzbogacając ją o własne odczytania i interpretacje.

  • Page Count: 448
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish