Early Parenthood - Danger or Chance? Cover Image

Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa?
Early Parenthood - Danger or Chance?

Author(s): Paulina Bunio-Mroczek
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Social development, Social differentiation, Family and social welfare, Sociology of Culture
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: early parenthood; children; parenthood; teenagers
Summary/Abstract: W publikacji zostały przedstawione biografie i sytuacje życiowe młodych dorosłych, którzy zostali rodzicami jako nastolatkowie oraz mieszkają i wychowują swoje dzieci na terenie łódzkich enklaw biedy. Autorka analizuje stan, procesy i wymiary wykluczenia społecznego, a także społecznej integracji zachodzące w badanej zbiorowości oraz działania służb społecznych wobec młodych rodziców ze zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów miasta. Odpowiada na pytanie, czy wczesne macierzyństwo i ojcostwo osób doświadczających biedy i wykluczenia społecznego w dzieciństwie i adolescencji stanowi jedynie zdrożenie, tj. czynnik ryzyka kontynuacji ubóstwa i ekskluzji w kolejnej (dorosłej) fazie życia, czy też może oznacza szansę – czynnik ich społecznej integracji. Książka jest skierowana do socjologów, pedagogów i badaczy życia społecznego, a także pracowników instytucji pomocowych i organizacji i pozarządowych zajmujących się pracą socjalną oraz specjalistów pracujących profesjonalnie z młodymi ludźmi z zaniedbanych społecznie środowisk.

  • Page Count: 296
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish