Computer Support in Quality Data Analysis Cover Image

Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych
Computer Support in Quality Data Analysis

Author(s): Jakub Niedbalski
Subject(s): ICT Information and Communications Technologies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: CAQDA; NVivo; Atlas.ti;
Summary/Abstract: Prezentowana książka stanowi owoc wieloletnich doświadczeń autora związanych z praktyką wykorzystywania oprogramowania CAQDA w pracy badawczej i dydaktycznej . Zawiera szereg użytecznych informacji dotyczących stosowania programów NVivo oraz Atlas.ti w realizacji projektów badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej. Ze względu na uniwersalny charakter prezentowanych narzędzi komputerowych, a także z uwagi na szczegółowy opis kolejnych funkcji obu programów proponowana pozycja może stać się nieocenioną pomocą dla wielu badaczy reprezentujących różne szkoły metodologiczne w ramach szeroko rozumianych jakościowych metod badawczych. Publikacja jest skierowana zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego, jak i do instytucji publicznych oraz praktyków realizujących w swojej pracy badania jakościowe na użytek komercyjny.

  • Page Count: 286
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish